Menu

Koncesja OPZ dla UNIMOT S.A.

Data publikacji: 05.02.15

image

UNIMOT S.A. uzyskał z URE koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Spółka znalazła się w wąskim gronie podmiotów posiadających nową koncesję OPZ.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił UNIMOT S.A. koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ). Dzięki temu Spółka może prowadzić obrót gazem płynnym, olejem napędowym i biopaliwami z zagranicznymi podmiotami. Warunkiem uzyskania koncesji, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zapasach paliw z 21 lipca 2014 r., było złożenie przez Spółkę zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł na poczet ewentualnych należności związanych z wykonywaną działalnością. Kaucja gwarancyjna zabezpiecza m.in.: opłatę roczną z tytułu posiadania koncesji, opłatę zapasową oraz zobowiązania podatkowe w zakresie VAT i podatku akcyzowego.

– Koncesja OPZ pozwoli Spółce wykorzystać pełnię możliwości, jakie stwarza międzynarodowy rynek paliw ciekłych – twierdzi Przemysław Podgórski, Prezes UNIMOT S.A. – Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój UNIMOT S.A w sektorze oleju napędowego i biopaliw w ciągu ostatniego półrocza, obrót tymi produktami, jak również gazem płynnym jeszcze bardziej umocni pozycję Spółki w tych trzech segmentach i przyczyni się do ekspansji działań na nowe obszary.

Warto przy tej okazji podkreślić, że UNIMOT S.A. znalazł się w gronie 45 podmiotów, które na dzień dzisiejszy złożyły wysokie zabezpieczenie majątkowe i posiadają nową koncesję. Liczymy, że wprowadzone zmiany przyczynią się do ograniczenia szarej  strefy w obrocie paliwami ciekłymi – dodaje Przemysław Podgórski.

Polecamy również

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej

Unimot opublikował wyniki za II kwartał 2023 r.

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2023 r....

14 września 2023

Zobacz więcej

Spotkanie z Zarządem 18 września 2023 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

13 września 2023

Zobacz więcej