Menu

Kolejny wzrostowy kwartał w UNIMOT

Data publikacji: 14.08.15

image

Grupa Kapitałowa UNIMOT wypracowała w drugim kwartale 2015 r. 1,6 mln zł zysku netto, przy przychodach na poziomie 335,8 mln zł. Tym samym Grupa zakończyła omawiany kwartał znakomitymi wynikami, z 90-procentowym wzrostem przychodów.

W drugim kwartale br. UNIMOT osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 335,8 mln zł, w porównaniu do 176,7 mln zł w analogicznym okresie roku 2014. Aż 90-procentowy wzrost przychodów Grupy to rezultat dynamicznego rozwoju hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz  intensyfikacji sprzedaży biopaliw i bioolejów.

– Pierwsze półrocze 2015 r. było dla Grupy UNIMOT satysfakcjonujące – twierdzi Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu UNIMOT S.A. – Motorem wzrostu przychodów była dynamiczna sprzedaż oleju napędowego, który stanowił  ponad 60% całościowych obrotów Grupy w omawianym kwartale. Zwiększyliśmy ilość baz paliwowych, za pośrednictwem których dystrybuujemy nasz produkt, i znacząco poszerzyliśmy portfel odbiorców ON. Systematycznie zwiększamy też sprzedaż biopaliw i bioolejów – sektora, który w tym kwartale wygenerował prawie 21% ogólnych przychodów.

Optymistycznie wyglądają też wyniki Grupy na pozostałych liniach produktowych. W omawianym kwartale UNIMOT utrzymał stabilną sprzedaż gazu LPG, która stanowi ponad 16% udziału w wartości sprzedaży Grupy, oraz zwiększył przychody z tytułu obrotu gazem ziemnym, również za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii.

Należy podkreślić, że po dwóch kwartałach br. Grupa Kapitałowa wypracowała zysk netto w wysokości 3,53 mln zł – dodaje Małgorzata Garncarek. – Istotny wpływ na osiągnięte wyniki mają utworzone w kwocie ponad 3,9 mln zł rezerwy na przyszłe zobowiązania. Z uwagi na ich niepodatkowy charakter, efektywna stopa podatku dochodowego w omawianym okresie jest wyższa, tym samym pojawienie się kosztów w kolejnych okresach wpłynęłoby na jej obniżenie oraz na wzrost zysku netto.

Przy tej okazji warto dodać, że Spółka w ostatnim okresie podwyższyła jednostkowe prognozy finansowe. Zgodnie z Raportem bieżącym nr 28/2015, UNIMOT S.A. zakłada osiągnięcie zysku netto w kwocie 6,8 mln zł, EBITDA na poziomie 11,5 mln zł, przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 1 100 mln zł.

 

 

Polecamy również

Spotkanie z Zarządem 29 maja 2024 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

23 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot wynajęła terminal LPG w niemieckim Wilhelmshaven

Unimot Paliwa, spółka z Grupy Unimot, zawarła umowę na przeładunek i magazynowanie gazu LPG w...

22 maja 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za I kwartał 2024 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2024 roku. Według...

10 maja 2024

Zobacz więcej