Menu

Kolejny wzrostowy kwartał w UNIMOT

Data publikacji: 14.08.15

image

Grupa Kapitałowa UNIMOT wypracowała w drugim kwartale 2015 r. 1,6 mln zł zysku netto, przy przychodach na poziomie 335,8 mln zł. Tym samym Grupa zakończyła omawiany kwartał znakomitymi wynikami, z 90-procentowym wzrostem przychodów.

W drugim kwartale br. UNIMOT osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 335,8 mln zł, w porównaniu do 176,7 mln zł w analogicznym okresie roku 2014. Aż 90-procentowy wzrost przychodów Grupy to rezultat dynamicznego rozwoju hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz  intensyfikacji sprzedaży biopaliw i bioolejów.

– Pierwsze półrocze 2015 r. było dla Grupy UNIMOT satysfakcjonujące – twierdzi Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu UNIMOT S.A. – Motorem wzrostu przychodów była dynamiczna sprzedaż oleju napędowego, który stanowił  ponad 60% całościowych obrotów Grupy w omawianym kwartale. Zwiększyliśmy ilość baz paliwowych, za pośrednictwem których dystrybuujemy nasz produkt, i znacząco poszerzyliśmy portfel odbiorców ON. Systematycznie zwiększamy też sprzedaż biopaliw i bioolejów – sektora, który w tym kwartale wygenerował prawie 21% ogólnych przychodów.

Optymistycznie wyglądają też wyniki Grupy na pozostałych liniach produktowych. W omawianym kwartale UNIMOT utrzymał stabilną sprzedaż gazu LPG, która stanowi ponad 16% udziału w wartości sprzedaży Grupy, oraz zwiększył przychody z tytułu obrotu gazem ziemnym, również za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii.

Należy podkreślić, że po dwóch kwartałach br. Grupa Kapitałowa wypracowała zysk netto w wysokości 3,53 mln zł – dodaje Małgorzata Garncarek. – Istotny wpływ na osiągnięte wyniki mają utworzone w kwocie ponad 3,9 mln zł rezerwy na przyszłe zobowiązania. Z uwagi na ich niepodatkowy charakter, efektywna stopa podatku dochodowego w omawianym okresie jest wyższa, tym samym pojawienie się kosztów w kolejnych okresach wpłynęłoby na jej obniżenie oraz na wzrost zysku netto.

Przy tej okazji warto dodać, że Spółka w ostatnim okresie podwyższyła jednostkowe prognozy finansowe. Zgodnie z Raportem bieżącym nr 28/2015, UNIMOT S.A. zakłada osiągnięcie zysku netto w kwocie 6,8 mln zł, EBITDA na poziomie 11,5 mln zł, przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 1 100 mln zł.

 

 

Polecamy również

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Oświadczenie Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i...

26 września 2023

Zobacz więcej

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej

Unimot opublikował wyniki za II kwartał 2023 r.

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2023 r....

14 września 2023

Zobacz więcej