Menu

Kolejny krok UNIMOT w drodze na GPW

Data publikacji: 06.10.15

image

Zgodnie z zapowiedziami o nowej emisji akcji i zmianie rynku notowań, Zarząd UNIMOT S.A. otrzymał pełnomocnictwa do podjęcia stosownych działań w tym zakresie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w ostatnich dniach września, upoważniło Zarząd UNIMOT S.A. do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału Spółki w drodze emisji akcji, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie udzieliło też pełnomocnictwa do działań dotyczących przeniesienia notowań akcji na rynek regulowany.

– Emisja nowych akcji umożliwi Spółce pozyskanie dodatkowych środków finansowych na kontynuację rozwoju – komentuje Przemysław Podgórski, Prezes UNIMOT S.A. – Jako Spółka z sektora paliwowo-energetycznego, chcemy poszerzać zakres naszej dystrybucji, jak również inwestować w rozwiązania, które umocnią naszą pozycję w tej branży. Przejście na rynek regulowany GPW zwiększy także prestiż Spółki.

Podczas Walnego Zgromadzenia powołano kolejnego członka Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. – prof. dr. hab. Ryszarda Budzika. Profesor Budzik jest cenionym specjalistą w zakresie wyceny przedsiębiorstw, autorem wielu programów restrukturyzacyjnych oraz strategii rozwoju firm. Posiada też kompetencje z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

Podjęte w powyższych sprawach uchwały wymagały również zmian w Statucie Spółki, którego treść jednolita została przyjęta przez Walne Zgromadzenie.

Polecamy również

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej

Unimot opublikował wyniki za II kwartał 2023 r.

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2023 r....

14 września 2023

Zobacz więcej

Spotkanie z Zarządem 18 września 2023 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

13 września 2023

Zobacz więcej