Menu

Stanowisko Grupy UNIMOT i pakiet informacji na temat sankcji dla Białorusi

Data publikacji: 05.07.21

image

Szanowni Państwo,

W związku z rozszerzeniem przez Unię Europejską sankcji nałożonych na Białoruś, po doprowadzeniu przez białoruskie służby do przymusowego lądowania w Mińsku samolotu linii Ryanair w maju 2021 r. i zatrzymaniu przez białoruskie władze dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, chcielibyśmy przekazać Państwu kompleksowy pakiet informacji na ten temat.

Najważniejszą wiadomością, jaką chcielibyśmy Państwu przekazać, jest to, że Grupa Unimot jako odpowiedzialny partner handlowy, deklaruje przestrzeganie wszystkich obowiązujących regulacji, w związku z tym po 25 czerwca 2021 r. nie sprowadzamy paliwa z Białorusi, poza produktami sprowadzanymi na podstawie kontraktów zawartych przed 25 czerwca 2021 r., co jest zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej. Jednocześnie poniżej przekazujemy Państwu pakiet informacji, który pomoże Państwu uporządkować wiedzę na temat obowiązujących obecnie regulacji i wytycznych związanych z obrotem paliwami z Białorusią. 

Zapewniamy również, że posiadamy w pełni zabezpieczony wolumen dostaw i zachowujemy pełną płynność operacyjną. Na bieżąco śledzimy i analizujemy wpływ nałożonych sankcji na działalność Grupy Unimot i tym samym przedstawianej Państwu oferty, dokładając przy tym wszelkich starań, by ich skutki były dla Państwa jak najmniej odczuwalne. O wszystkich krokach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Z wyrazami szacunku

Robert Brzozowski

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych w UNIMOT S.A.

Rozszerzenie sankcji nałożonych na Białoruś od 25 czerwca 2021 r. – najważniejsze informacje

 • 24 czerwca 2021 r. Unia Europejska rozszerzyła zakres sankcji obowiązujących w relacjach handlowych z Białorusią, obejmując nimi między innymi import towarów ropopochodnych (ON, benzyny, LPG). Nowy zakres sankcji wszedł w życie od piątku, 25 czerwca 2021 r.
 • Nowe sankcje gospodarcze (środki ograniczające), o bezprecedensowym, gospodarczym charakterze, są bezpośrednią reakcją Unii Europejskiej na doprowadzenie do przymusowego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku na Białorusi w maju 2021 r. i zatrzymanie przez białoruskie władze dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi. Stanowią część tzw.  czwartego pakietu sankcji.
 • Sankcje zostały wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) 2021/1030 z dnia 24 czerwca 2021 r., które zmienia Rozporządzenie 765/2006z 18 maja 2006 roku. Kluczowe dla obrotu produktami ropopochodnymi są przepisy nowego art. 1 h ust. 1-3. Zakres produktów, według kodów CN, został określony w załączniku V do Rozporządzenia 2021/1030. Sankcjami został objęty tym samym m.in. olej napędowy, benzyny, gaz LPG (dalej nazywane „Produktami”).
 • Zgodnie ze zmienionym zakresem sankcji, od dnia 25 czerwca 2021 r. zakazane zostały:
 1. import do UE Produktów, które pochodzą z Białorusi lub są przedmiotem eksportu z Białorusi;
 2. zakup  Produktów, które znajdują się na terenie Białorusi lub które pochodzą z Białorusi oraz
 3. transport Produktów, jeżeli pochodzą one z Białorusi lub są przedmiotem eksportu z Białorusi do jakiegokolwiek innego kraju;
 4. udzielanie  pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej, ubezpieczania i reasekuracji związanych z działaniami w punktach 1-3 powyżej.
 • Z zakresu sankcji zostały wyłączone import, zakup lub transport Produktów (punkty 1-3 powyżej) jeżeli następują w wykonaniu umów zawartych przed dniem 25 czerwca 2021 r.
 • Wprowadzone sankcje muszą być realizowane przez wszystkie osoby fizyczne i prawne działające na terytorium UE oraz przez podmioty unijne prowadzące działalność za granicą.
 • Konsekwencje naruszenia sankcji unijnych zostały pozostawione do uznania państwom członkowskim UE, w tym Polsce, z zastrzeżeniem, że mają być one skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.  
 • Jakkolwiek zakres sankcji wydaje się być jasny, jeżeli chodzi o jego brzmienie, z uwagi na podejście Krajowej Administracji Skarbowej praktyka obrotu Produktami przechodzącymi przez terytorium Białorusi od dnia 25 czerwca 2021 r. wywołuje aktualnie istotne wątpliwości i rozbieżności, różne w odniesieniu do poszczególnych grup Produktów.
 • Oczekujemy obecnie na wypracowanie spójnego, jednolitego podejścia przez instytucje wdrażające sankcje.

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot publikuje Raport ESG za 2023 r.

Grupa Unimot, notowana na GPW w Warszawie niezależna grupa multienergetyczna, opublikowała...

27 maja 2024

Zobacz więcej