Menu

Wysokie zyski Grupy UNIMOT w I kw. 2019 r.

Data publikacji: 14.05.19

image

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował bardzo dobre wyniki finansowe za I kw. 2019 r. Skonsolidowane wyniki są następujące; przychody ogółem wyniosły 868,7 mln zł, EBITDA wyniosła 22,9 mln zł, EBITDA skorygowana osiągnęła poziom 11,1 mln zł, a zysk netto wyniósł 16,3 mln zł. Wyższe wyniki to gównie rezultat efektywnego wykorzystania sprzyjającego otoczenia zewnętrznego w biznesie oleju napędowego i biopaliw oraz gazu LPG, a także w energii elektrycznej, jak również przeprowadzonego w zeszłym roku planu restrukturyzacyjnego.

 

Skonsolidowane przychody Grupy UNIMOT za pierwsze trzy miesiące 2019 r. wyniosły 868,7 mln zł, co stanowi wzrost o 28,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk EBITDA za I kw. 2019 r. ukształtował się na poziomie 22,9 mln zł (wobec 0,8 mln zł rok wcześniej), a zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego oraz uzasadnione przesunięcia wyniósł 11,1 mln zł, czyli o 88,5% więcej r/r. W I kw. 2019 r. Grupa wypracowała 16,3 mln zł zysku netto (wobec straty -2,0 mln zł rok wcześniej).

 

Początek roku był dla nas bardzo udany. Dobre wyniki cieszą tym bardziej, że zwyczajowo w branży paliwowo-energetycznej pierwszy kwartał to okres słabszej koniunktury wynikającej z sezonowości biznesu. W porównaniu do roku ubiegłego sytuacja rynkowa była jednak bardziej sprzyjająca – obserwowaliśmy relatywnie wysoką premię lądową oraz silny popyt na oleju napędowym. Także sytuacja w segmencie gazu LPG oraz w biopaliwach była lepsza niż oczekiwaliśmy.– wyjaśnia Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. w liście do akcjonariuszy.

 

 

W I kw. 2019 r. segment ON+BIO wypracował zysk EBITDA skorygowany w wysokości 7,4 mln zł (wzrost 125,4% r/r), segment LPG osiągnął zysk EBITDA na poziomie 2,3 mln zł (wzrost o 131,2% r/r), a segment energii elektrycznej 2,5 mln zł (spadek o 42,0% r/r). Po raz pierwszy Grupie udało się także wypracować dodatnią EBITDA w segmencie gazu ziemnego (0,7 mln zł), co było możliwe dzięki coraz lepszej sytuacji w spółkach zależnych zajmujących się dystrybucją i sprzedażą gazu.

 

Bardzo nas cieszy, że spółki zależne są w coraz lepszej kondycji. Warto wspomnieć, że UNIMOT Energia i Gaz, która sprzedaje energię i gaz do odbiorców końcowych, w I kw. 2019 r. po raz pierwszy w historii zanotowała dodatni wynik. To szybciej niż się spodziewaliśmy – dodaje Adam Sikorski.

 

W I kw. 2019 r. Grupa pracowała także nad rozwojem sieci franczyzowej AVIA, a także wzrostem efektywności stacji własnych. W tym okresie EBITDA segmentu Stacje Paliw wyniosła -0,2 mln zł wobec -0,7 mln zł rok wcześniej.

Poprawie uległy także wskaźniki finansowe. Wskaźnik ROCE (skorygowany o efekt wycen i odpisów księgowych) na koniec marca br. osiągnął poziom 16,7%, czyli był o 1,7 p.p. wyższy niż nasz cel strategiczny na 2023 r. Wskaźnik zadłużenia został utrzymany na poziomie 0,68, a indeks płynności bieżącej wzrósł do poziomu 1,41 tj. 0,21 powyżej minimalnego poziomu zakładanego w strategii.

 

Na kolejne kwartały tego roku także patrzymy optymistycznie. W każdym z biznesów będziemy kontynuować podejmowane inicjatywy strategiczne w celu wzrostu ich efektywności oraz dywersyfikacji przychodów i zysków Grupy. Co ważne, jesteśmy obecnie dużo lżejszą kosztowo organizacją, a to, w każdym kolejnym kwartale, powinno wyraźnie wspierać nasze wyniki – zapowiada Adam Sikorski.

 

Na 2019 r. spółka prognozuje, że skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniesie 34 mln zł.

Polecamy również

Podsumowanie realizacji strategii ESG

Grupa UNIMOT, największa w Polsce niezależna grupa paliwowo-energetyczna, dokładnie rok temu...

23 marca 2023

Zobacz więcej

Grupa Unimot po raz kolejny wyróżniona w rankingu Giełdowa Spółka Roku

Grupa Unimot, największa w Polsce niezależna grupa paliwowo-energetyczna, po raz kolejny została...

17 marca 2023

Zobacz więcej

Grupa Unimot sfinalizowała zakup udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

7 marca 2023

Zobacz więcej