Menu

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

Data publikacji: 16.11.22

image

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2022 r. Skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła w tym okresie 120,7 mln zł, czyli wzrosła o ponad 900 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w III kwartale 2021 r.

Skonsolidowane przychody ogółem Grupy UNIMOT wyniosły w III kwartale 2022 r. 3 814 mln zł, czyli o 83 proc. więcej niż rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) w raportowanym okresie ukształtowała się na poziomie 120,7 mln zł, wobec 12 mln zł w III kwartale 2021 r. Zysk netto wyniósł w III kwartale 2022 r. 41 mln zł w stosunku do 4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Elastyczne podejście i szybkie reagowanie na pojawiające się szanse rynkowe przyświeca nam od zawsze, a w tym roku taka strategia biznesowa procentuje wyjątkowo, mimo niepewności na rynkach i niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. III kwartał 2022 r. to kolejne rekordowe wyniki Grupy Unimot, z czego jestem naprawdę dumny. Mając świadomość wyzwań, jakie mogą nas czekać w przyszłości, szukamy kolejnych okazji do rozbudowania naszego biznesu o segmenty, które pozwolą uzupełnić łańcuch wartości i osiągnąć efekt synergii. Dlatego właśnie intensyfikujemy inwestycje w logistykę – nabyliśmy już cysterny kolejowe, które będą do naszej pełnej dyspozycji w I kwartale 2023 r., a także zainicjowaliśmy proces przejęcia spółki posiadającej w swoim portfolio lokomotywy, maszynistów i odpowiednie licencje na świadczenie usług przewozowych i spedycyjnych. Jestem przekonany, że nakłady inwestycyjne szybko się zwrócą, a nabyte aktywa i know how wpłyną pozytywnie na wyniki operacyjne i finansowe naszej Grupy w kolejnych kwartałach – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną Grupy Unimot w III kwartale 2022 r. miały: trwająca wojna w Ukrainie i w konsekwencji duża niepewność na rynkach globalnych oraz skutki wprowadzanych sankcji na Białoruś i Rosję,  wzrost wolumenu sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw o 20,8 proc. r/r do poziomu 492 tys. m sześc. oraz gazu LPG o 29,6 proc. do 68,2 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz ze strony klientów ukraińskich, sprzedaż części zapasu obowiązkowego będąca konsekwencją zmian organizacyjnych, związanych z wydzieleniem działalności handlu paliwami, biopaliwami i LPG do spółki Unimot Paliwa, która przyczyniła się do wypracowania 23 mln zł EBITDA skorygowanej, a także wyzwania logistyczne ograniczające możliwości wykorzystania szans rynkowych.

Grupa UNIMOT konsekwentnie realizuje strategię biznesową w zakresie rozbudowy sieci stacji paliw AVIA, która w ciągu dziewięciu miesięcy 2022 r. powiększyła się o 20 obiektów. Na koniec września 2022 r. sieć AVIA w Polsce liczyła 105 stacji paliw, w tym 33 prowadzonych przez UNIMOT w modelu CODO (bezpośrednio przez spółkę) i 72 w modelu DOFO (franczyzowych). UNIMOT rozwija także współpracę z siecią SPAR, uruchamiając kolejne markety SPAR Express przy stacjach AVIA. Na koniec września 2022 r. działało ich 25. W III 2022 r. przekroczony został również wolumen sprzedaży 60 mln litrów paliw na stacjach AVIA i Grupa UNIMOT ma ambicje utrzymania dynamicznego wzrostu wolumenu sprzedaży wraz z rozwojem sieci.

Sprawozdanie zarządu za III kwartał 2022 r. 

Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 r.

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot publikuje Raport ESG za 2023 r.

Grupa Unimot, notowana na GPW w Warszawie niezależna grupa multienergetyczna, opublikowała...

27 maja 2024

Zobacz więcej