Menu

UNIMOT S.A. publikuje szacunkowe wyniki za II kwartał 2021 r.

Data publikacji: 05.08.21

image

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za II kwartał 2021 r. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana za II kwartał 2021 r. wyniosła  16,6 mln zł.

Zgodnie z szacunkami, skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy UNIMOT wyniosły w II kwartale 2021 r. 1 685,8 mln zł i były o 72% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia) ukształtowała się na poziomie 16,6 mln zł, co oznacza wypracowanie w pierwszej połowie roku 60% bieżącej prognozy na cały 2021 r.

Jesteśmy zadowoleni z rezultatu osiągniętego w II kwartale br. Cieszą nas sukcesy w naszym głównym biznesie, czyli obszarze oleju napędowego, gdzie osiągnęliśmy wyższe niż w II kwartale ubiegłego roku oraz wyższe od założeń wolumeny i marże. Także sieć detaliczna AVIA z miesiąca na miesiąc notuje lepsze wyniki i pobija rekordy sprzedaży. Wyzwania z kolei pojawiły się przede wszystkim w biznesie biopaliw, fotowoltaice i hurtowym handlu energią – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu UNIMOT S.A.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną przekazane do wiadomości publicznej w raporcie za II kwartał 2021 r., który zgodnie z przyjętym harmonogramem zostanie opublikowany 24 sierpnia 2021 r.

Polecamy również

Spotkanie z Zarządem 24 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy Państwa na konferencję z udziałem Zarządu, której tematem będą wyniki Grupy...

19 kwietnia 2024

Zobacz więcej

HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność...

14 marca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w polskich portach

Kontynuując przyjętą strategię dywersyfikacji działalności Grupy Unimot, spółka Unimot...

13 marca 2024

Zobacz więcej