Menu

Unimot rozszerza skład zarządu spółki

Data publikacji: 22.11.23

image

Rada Nadzorcza Unimot powołała z dniem 1 stycznia 2024 r. dwóch nowych członków zarządu spółki. Są nimi – Aneta Szczesna-Kowalska, która obejmie funkcję wiceprezesa zarządu ds. HR, oraz Michał Hojowski powołany na funkcję wiceprezesa zarządu ds. transformacji energetycznej.

Aneta Szczesna-Kowalska związana jest z Grupą Unimot od 2021 r. i obecnie na stanowisku dyrektora odpowiada za obszar HR i administracji w całej Grupie. Michał Hojowski od lipca 2023 r. jest dyrektorem ds. marketingu i rozwoju biznesu Grupy Unimot. Obydwoje dołączą do zarządu Unimot S.A. od 1 stycznia 2024 r.

Na wniosek prezesa zarządu rozszerzyliśmy skład zarządu o dwóch doświadczonych managerów, którzy będą wspierać rozwój Grupy Unimot w bardzo ważnych obszarach – zarządzania kapitałem ludzkim i transformacji firmy zgodnie z trendami dekarbonizującego się świata. Jestem przekonany, że zarząd w takim składzie będzie jeszcze efektywniej kierował Grupą Unimot, która tylko w tamtym roku przejęła 7 spółek związanych z branżą paliwowo-energetyczną – mówi Andreas Golombek, przewodniczący Rady Nadzorczej Unimot.

Od momentu powstania Unimot największym kapitałem naszej firmy zawsze byli ludzie – ich doświadczenie i kompetencje. Dlatego zdecydowaliśmy się, by odpowiedzialność za obszar zarządzania kapitałem ludzkim spoczywała na członku zarządu, który będzie koncentrował się przede wszystkim na tym aspekcie. W 2023 r. powiększyliśmy niemal trzykrotnie stan zatrudnienia, dlatego cieszę się, że do zarządu dołącza Aneta Szczesna-Kowalska – doświadczona menager, posiadająca praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, która doskonale łączy myślenie strategiczne z działaniem operacyjnym. Jednocześnie jest to dowód na to, że stawiamy na rozwój w ramach struktur Grupy – Aneta Szczesna-Kowalska jest z nami już ponad 2,5 roku i przez ten czas swoim pełnym zaangażowaniem udowodniła, że może wziąć odpowiedzialność za obszar HR w randze wiceprezesa zarządu – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot. – Postanowiliśmy na poziomie wiceprezesa zarządu wyodrębnić również odpowiedzialność za szeroko pojętą transformację energetyczną. Jesteśmy świadomi kierunku zmian, w jakim podąża współczesna energetyka, a za nią cała globalna gospodarka, dlatego poza dywersyfikowaniem źródeł biznesu, chcemy intensywnie rozwijać się w kierunku obniżania emisyjności i wpisywania naszych działań w realizację zarówno unijnych, jak i krajowych celów związanych z dekarbonizacją. Misja ta na poziomie spółki powierzona została Michałowi Hojowskiemu, który swoim bogatym doświadczeniem będzie wspierał wyznaczanie i realizowanie naszych celów w tym obszarze, ze szczególnym naciskiem na osiąganie efektu synergii w ramach naszej multienergetycznej grupy kapitałowej.

Nowi członkowie zarządu dołączą do obecnie trwającej, wspólnej 5-letniej kadencji zarządu.

 

***

Więcej na temat doświadczenia nowych członków zarządu Unimot S.A.

Aneta Szczesna-Kowalska

Aneta Szczesna-Kowalska z Grupą Unimot związana jest od 2021 roku. Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe w spółkach z różnych branż: energetycznej, logistycznej, produkcyjnej, telekomunikacyjnej i finansowej.

Z Orange Polska była związana w latach 1998-2012, gdzie od 2011 roku zajmowała stanowisko managera zarządzającego zespołem HR Biznes Partnerów, wspierając kadrę managerską i pracowników podległego obszaru biznesowego sieci i platform usługowych (3700 pracowników, 30 managerów wyższego szczebla, 315 managerów liniowych). Ponadto wspierała managerów Centrum Usług Wspólnych i przeprowadziła proces restrukturyzacji 3 centrów payroll obejmujący 150 pracowników, połączony z wdrożeniem systemu SAP. Wprowadzając zmiany organizacyjne współpracowała z partnerami społecznymi i Radą Pracowników. Jako ambasador Orange uczestniczyła w procesie zmiany kultury organizacyjnej firmy przygotowując programy i prowadząc warsztaty dla pracowników.

W latach 2012-2013 r. w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie pełniła funkcję kierownika działu szkoleń i rozwoju, gdzie zarządzała zespołem odpowiedzialnym za budowanie polityki rozwoju pracowników na poziomie grupy oraz odpowiadała za operacyjne zarządzanie projektami zdefiniowanymi w strategii HR.

W latach 2014-2015 w Poczta Polska pełniła rolę strategicznego HR Biznes Partnera dla pionu IT, który zatrudniał 850 pracowników. Przeprowadziła ocenę 360 stopni dla managerów, wypracowała i wdrożyła profile kompetencyjne dla wszystkich stanowisk oraz uczestniczyła w wypracowaniu 5-letniej strategii HR.

W CIECH w latach 2016-2019, gdzie od 2017 roku obejmowała stanowisko zastępcy dyrektora biura ds. HR, zarządzała zespołem HR Biznes Partnerów odpowiedzialnych za wdrażanie rozwiązań z obszaru pozyskiwania pracowników, budowania kompetencji, rozwoju, zarządzania zaangażowaniem i employer brandingu dla spółek w grupie. Pracowała przy tworzeniu strategii HR dla grupy kilku spółek produkcyjnych zatrudniających 3800 pracowników, w tym 470 managerów.

Odpowiadała za przygotowanie i przeprowadzenie programu rozwojowego Akademia Managera, wdrożyła program dzielenia się wiedzą przeznaczony dla pracowników produkcyjnych, standard procesu rekrutacji oraz program poleceń pracowników, a także proces on-boardingu. Powołała grupę ambasadorów, których celem był aktywny udział w budowaniu komunikacji wewnętrznej i współpraca z zarządami spółek.

W PKO Banku Hipotecznym w latach 2019-2020 na stanowisku dyrektora biura zarządu, HR, zakupów i logistyki koordynowała proces obsługi posiedzeń zarządu i rady nadzorczej banku oraz odpowiadała za politykę zarządzania zasobami ludzkimi w spółce.

W latach 2020-2021 prowadziła indywidualne doradztwo w zakresie zarządzania.

W Grupie Unimot pracuje od 2021 roku. Na stanowisku dyrektora ds. HR i administracji odpowiedzialna jest za realizację strategii grupy i wsparcie zarządu w budowaniu efektywnej i skutecznej polityki zarządzania kapitałem ludzkim oraz w kształtowaniu relacji z partnerem społecznym. Od 1 stycznia 2024 r. obejmie funkcję wiceprezesa zarządu ds. HR.

Jest certyfikowanym coachem, asesorem oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej, gdzie na Wydziale Nauk Politycznych uzyskała tytuł magistra na kierunku Marketing i Reklama. Ukończyła Podyplomowe Studium Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie w Szkole Głównej Handlowej, Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz uzyskała tytuł Master of Business Administration w Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Michał Hojowski

Michał Hojowski jest związany z Grupą Unimot od lipca 2023 r. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym.

W latach 2003-2018 pracował w Raiffeisen Bank Polska, gdzie przechodził przez wszystkie szczeble kariery w departamencie rynków finansowych. Początkowo zajmował stanowiska specjalistyczne dealera walutowego i specjalisty ds. instrumentów pochodnych, był odpowiedzialny za obsługę klientów korporacyjnych w zakresie oferowania instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe oraz ryzyko stóp procentowych. Następnie jako koordynator ds. sprzedaży produktów pochodnych oraz dyrektor ds. zarządzania sprzedażą zajmował się budowaniem modeli biznesowych skoncentrowanych na kliencie, przygotowywaniem i wdrażaniem strategii sprzedaży, wprowadzaniem nowych produktów i regulacji oraz budowaniem efektywnych zespołów sprzedażowych.

W 2014 roku powierzono mu zadanie stworzenia bankowego kantoru internetowego. Powstała spółka Raiffeisen Solutions, w której pełnił rolę prezesa zarządu, a w późniejszym okresie członka rady nadzorczej. Odpowiadał za przygotowanie koncepcji produktu, strategii wejścia na rynek oraz budowę zespołu platformy rkantor.com. Spółka funkcjonowała w formule start-upu, z własnym zespołem sprzedaży, marketingu, finansów oraz IT, w tym z zespołem programistów, którzy w metodyce agile tworzyli oprogramowanie dla serwisu internetowego. Od 2017 roku był dyrektorem departamentu sprzedaży rynków finansowych odpowiedzialnym za zarządzanie obszarem obsługującym duże korporacje, klientów SME, mikroprzedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Budował i wdrażał strategię rozwoju produktów, model obsługi klientów w zakresie rozwiązań rynków finansowych.

W latach 2018-2019 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego pionu rynków finansowych w Banku Pekao, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie strategii wspierającej dynamiczny wzrost segmentu detalicznego i korporacyjnego, wdrożenie  projektów regulacyjnych, inicjatyw produktowych oraz rozwiązań optymalizujących procesy przez digitalizację i automatyzację.

Od 2020 roku był dyrektorem zarządzającym pionu rynków finansowych w BNP Paribas Bank Polska, odpowiedzialnym za zarządzanie obszarami sprzedaży, tradingu, wsparcia, rozwoju produktów, zarządzającym ponad 100-osobowym zespołem.  W ramach Grupy BNP Paribas koordynował współpracę w zakresie budowy i realizacji strategii rozwoju biznesu korporacyjnego, klientów międzynarodowych, mikroprzedsiębiorców oraz instytucji finansowych.

Od lipca 2023 roku na stanowisku dyrektora marketingu i rozwoju biznesu w Grupie Unimot odpowiedzialny jest za budowę i wdrożenie strategii marketingowej oraz wsparcie rozwoju obecnych i poszukiwanie nowych obszarów biznesowych. Od 1 stycznia 2024 r. obejmie funkcję wiceprezesa zarządu ds. transformacji energetycznej.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra na Wydziale Finansów na kierunku Finanse i Bankowość. Uzyskał także tytuł Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Stockholm University.

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot publikuje Raport ESG za 2023 r.

Grupa Unimot, notowana na GPW w Warszawie niezależna grupa multienergetyczna, opublikowała...

27 maja 2024

Zobacz więcej