Menu

Szacunkowe wyniki UNIMOT S.A.: solidny kwartał mimo trudnego rynku

Data publikacji: 08.11.21

image

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2021 r. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana za III kwartał 2021 r. wyniosła 12,5 mln zł, czyli więcej o 15% r/r.

Zgodnie z szacunkami, skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy UNIMOT wyniosły w III kwartale 2021 r. 2 012,8 mln zł i były o 50% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego i uzasadnione przesunięcia) ukształtowała się na poziomie 12,5 mln zł, co oznacza wypracowanie w pierwszych 9 miesiącach bieżącego roku 77% prognozy na cały 2021 r.

Mimo trudnego rynku wypracowaliśmy solidne wyniki, wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Działaliśmy w otoczeniu dalszych wyraźnych wzrostów cen wszystkich naszych produktów, co automatycznie przełożyło się na większe zaangażowanie kapitałowe – środki potrzebne na bieżącą działalność oraz wzrost depozytów. Po raz kolejny pokazaliśmy jednak, że dzięki naszej elastyczności i sprawności działania, jesteśmy w stanie szybko i efektywnie dostosowywać się do zmian rynkowych – zarówno tych, które są dla nas pozytywne, jak i tych mniej korzystnych – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu UNIMOT S.A.

Pozytywnie do szacunkowych wyników kontrybuował przede wszystkim biznes oleju napędowego, biopaliwa, LPG oraz segment stacji paliw AVIA. Negatywny wpływ miał segment energii elektrycznej oraz fotowoltaika.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną przekazane do wiadomości publicznej w raporcie za III kwartał 2021 r., który zgodnie z przyjętym harmonogramem zostanie opublikowany 16 listopada 2021 r.

Polecamy również

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej

Unimot opublikował wyniki za II kwartał 2023 r.

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2023 r....

14 września 2023

Zobacz więcej

Spotkanie z Zarządem 18 września 2023 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

13 września 2023

Zobacz więcej