Menu

Spółka z Grupy Unimot sprzedała udziały spółki Naturalna Energia

Data publikacji: 01.06.22

image

Spółka Unimot Energia i Gaz zawarła umowę dotyczącą sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Naturalna Energia, które stanowiły 80 proc. udziałów tej spółki, zakupionych przez Unimot Energia i Gaz w grudniu 2020 r., i spłaty całości pożyczek udzielonych do Naturalnej Energii wraz z odsetkami.

W wyniku dokonania transakcji EBITDA spółki Unimot Energia i Gaz z tej inwestycji wyniesie ok. 4 mln zł. Uzyskany przez spółkę zależną zysk z transakcji wpłynie dodatnio na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną o kwotę ok. 6 mln zł.

Przez półtora roku projekty z portfela Naturalnej Energii były sukcesywnie rozwijane, w związku z tym uznaliśmy, że już teraz można je sprzedać i uzyskać atrakcyjną stopę zwrotu z tej inwestycji. Rozwój w obszarze odnawialnych źródeł energii jest cały czas jednym z celów strategicznych Grupy Unimot, a spółka Unimot Energia i Gaz, odpowiadająca za segment fotowoltaiki w Grupie i rozwijająca go pod marką AVIA Solar, cały czas posiada bezpośrednio w swoim portfelu także inne projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 30 MW. W tym zakresie nie wykluczamy budowy farm ze środków własnych lub na zlecenie podmiotów trzecich. Niezależnie od tego, w ramach nowego otwarcia naszego segmentu fotowoltaiki i koncentracji na dużych instalacjach, przyglądamy się także innym projektom dostępnym na rynku – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

W związku z dokonaną transakcją doszło do rozwiązania umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektów farm fotowoltaicznych, zawartej 14 grudnia 2020 r., wraz z umowami wykonawczymi. Z chwilą wejścia w życie porozumienia wygasają wszelkie prawa i obowiązki oraz roszczenia stron.

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot publikuje Raport ESG za 2023 r.

Grupa Unimot, notowana na GPW w Warszawie niezależna grupa multienergetyczna, opublikowała...

27 maja 2024

Zobacz więcej