Menu

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Data publikacji: 26.09.23

image

Oświadczenie

Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i źródeł przychodów generowanych przez Grupę. Jednym ze sposobów osiągania tego celu jest sukcesywne poszerzanie łańcucha wartości. Tylko w 2023 r. Grupa skutecznie zrealizowała szereg projektów w obszarze fuzji i przejęć, dzięki którym ten łańcuch został już rozszerzony, w tym, między innymi, przejęła: 9 terminali paliwowych (Unimot Terminale), dwa zakłady produkcji asfaltu (Unimot Bitumen), spółkę działającą w obszarze logistyki kolejowej (Olavion), spółkę zajmującą się paliwami lotniczymi (Unimot Aviation) oraz spółkę działającą w obszarze obrotu paliwami stałymi (Unimot Commodities).

W Grupie Unimot na bieżąco analizowane są pojawiające się okazje rynkowe, które mogłyby wpisywać się w realizację wyżej wymienionego celu strategicznego. Obecnie nie ma jednego sprecyzowanego kierunku dywersyfikacji biznesu lub projektu, który byłby na takim etapie zaawansowania, aby można było na jego temat przekazać informacje niewprowadzające w błąd opinii publicznej. Wszystkie projekty znajdują się w fazie szczegółowych analiz. Zgodnie ze standardami o znaczących działaniach Grupa odpowiednio informuje.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że wszystkie analizy scenariuszowe potencjalnych projektów, mających na celu rozszerzanie łańcucha wartości, nie wykluczają ekspansji zagranicznej Grupy na kraje ościenne, w zależności od sytuacji rynkowej i geopolitycznej. 

Biuro Prasowe

Unimot S.A.

Polecamy również

UNIMOT z tytułem „Spółki Świadomej Klimatycznie”

Grupa Unimot znalazła się w gronie spółek wyróżnionych tytułem „Spółki Świadomej...

28 listopada 2023

Zobacz więcej

Unimot opublikował wyniki za III kwartał 2023 r.

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2023 r....

22 listopada 2023

Zobacz więcej

Unimot rozszerza skład zarządu spółki

Rada Nadzorcza Unimot powołała z dniem 1 stycznia 2024 r. dwóch nowych członków zarządu...

22 listopada 2023

Zobacz więcej