Menu

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Data publikacji: 26.09.23

image

Oświadczenie

Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i źródeł przychodów generowanych przez Grupę. Jednym ze sposobów osiągania tego celu jest sukcesywne poszerzanie łańcucha wartości. Tylko w 2023 r. Grupa skutecznie zrealizowała szereg projektów w obszarze fuzji i przejęć, dzięki którym ten łańcuch został już rozszerzony, w tym, między innymi, przejęła: 9 terminali paliwowych (Unimot Terminale), dwa zakłady produkcji asfaltu (Unimot Bitumen), spółkę działającą w obszarze logistyki kolejowej (Olavion), spółkę zajmującą się paliwami lotniczymi (Unimot Aviation) oraz spółkę działającą w obszarze obrotu paliwami stałymi (Unimot Commodities).

W Grupie Unimot na bieżąco analizowane są pojawiające się okazje rynkowe, które mogłyby wpisywać się w realizację wyżej wymienionego celu strategicznego. Obecnie nie ma jednego sprecyzowanego kierunku dywersyfikacji biznesu lub projektu, który byłby na takim etapie zaawansowania, aby można było na jego temat przekazać informacje niewprowadzające w błąd opinii publicznej. Wszystkie projekty znajdują się w fazie szczegółowych analiz. Zgodnie ze standardami o znaczących działaniach Grupa odpowiednio informuje.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że wszystkie analizy scenariuszowe potencjalnych projektów, mających na celu rozszerzanie łańcucha wartości, nie wykluczają ekspansji zagranicznej Grupy na kraje ościenne, w zależności od sytuacji rynkowej i geopolitycznej. 

Biuro Prasowe

Unimot S.A.

Polecamy również

Spotkanie z Zarządem 29 maja 2024 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

23 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot wynajęła terminal LPG w niemieckim Wilhelmshaven

Unimot Paliwa, spółka z Grupy Unimot, zawarła umowę na przeładunek i magazynowanie gazu LPG w...

22 maja 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za I kwartał 2024 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2024 roku. Według...

10 maja 2024

Zobacz więcej