Menu

Grupa Unimot sfinalizowała zakup udziałów spółki Olavion

Data publikacji: 07.03.23

image

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w Polsce, podpisała umowę zakupu 90 proc. udziałów w spółce Olavion, działającej w branży transportu kolejowego. To kolejny krok do rozszerzania infrastruktury kolejowej, tym samym uzupełnienia łańcucha wartości Grupy w obszarze logistyki. Umowa zakupu pozostałych 10 proc., zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej, nastąpi nie później niż do 7 lipca 2025 r.

Spółka Olavion, której pakiet większościowy udziałów przejęła Grupa Unimot, świadczy na podstawie jednolitego certyfikatu usługi transportu kolejowego w Polsce, a także usługi spedycyjne w kraju i za granicą. Posiada wykwalifikowaną kadrę menadżerską, maszynistów oraz dyspozytorów, a także wieloletnie relacje i umowy pozwalające na świadczenie usług przewozowych i spedycyjnych dla swoich zleceniodawców. Olavion dysponuje 16 lokomotywami i zatrudnia 79 pracowników, w tym 49 maszynistów. W ciągu całego 2022 roku spółka Olavion przewiozła towary o łącznej masie ponad 1,1 miliona ton, a jej roczny potencjał przewozowy szacowany jest na około 1,7 miliona ton. Ponadto Olavion zawarł umowy najmu kolejnych 5 nowoczesnych lokomotyw ze spalinowym silnikiem dojazdowym oraz ustalił warunki najmu 2 nowoczesnych lokomotyw multisystemowych, które pozwalają na jazdę nie tylko na terenie Polski, ale także m.in. Czech, Słowacji i Niemiec. Zostaną one włączone do eksploatacji w drugiej połowie 2023 roku, co zwiększy potencjał przewozowy i znacznie poprawi możliwości operacyjne spółki.

Zakup spółki Olavion to część naszego programu inwestycyjnego związanego z infrastrukturą logistyczną, którego celem jest zabezpieczenie tego aspektu działalności biznesowej i docelowo wykorzystanie efektu synergii płynącego z całego łańcucha budowania wartości. Niedawno podpisaliśmy umowy na zakup kolejnych partii cystern kolejowych, które będą do nas sukcesywnie docierać do połowy lipca tego roku. Jesteśmy przekonani, że podjęte decyzje biznesowe, związane z inwestycjami w logistykę, przełożą się realnie na efektywną kosztowo dostępność produktu dla naszych klientów, a tym samym pozytywnie wpłyną na wyniki całej Grupy Unimot – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Zawarta 7 marca 2023 r. umowa zakupu dotyczy nabycia 90 proc. udziałów w spółce Olavion od dwóch osób fizycznych, w tym wspólnika większościowego. Pozostałe umowy zostaną zawarte z kadrą menadżerską i będą dotyczyły 10 proc. udziałów Olavion. Podpisanie tych umów nastąpi nie później niż do 7 lipca 2025 r.

Doradcą prawnym Grupy Unimot przy tej transakcji była Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy.

 

Polecamy również

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej

Unimot opublikował wyniki za II kwartał 2023 r.

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2023 r....

14 września 2023

Zobacz więcej

Spotkanie z Zarządem 18 września 2023 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

13 września 2023

Zobacz więcej