Menu

Grupa Unimot sfinalizowała zakup spółki z branży surowców energetycznych – będzie nosić nazwę Unimot Commodities

Data publikacji: 04.07.23

image

Grupa Unimot podpisała 4 lipca umowę przyrzeczoną zakupu 80 proc. udziałów spółki P2T, prowadzącej działalność logistyczno-handlową w branży surowców energetycznych. W ramach Grupy spółka będzie działać pod nową nazwą – Unimot Commodities.

Przedmiotem działalności zakupionej przez Grupę Unimot spółki jest obrót surowcami energetycznymi, w tym biomasą i węglem, zakup frachtu morskiego i lądowego, a także nadzór nad dostawami na morskich i lądowych przejściach granicznych.

W naszym raporcie za I kwartał 2023 r. wyodrębniliśmy już nowy segment działalności pod nazwą paliwa stałe. Było to przygotowanie do rozszerzenia na większą skalę działalności w tym zakresie. Nabycie spółki P2T, która będzie działać pod nazwą Unimot Commodities, razem z jej know how pozwoli nam z jednej strony uzyskać efekt synergii w ramach Grupy, a z drugiej dywersyfikować źródła uzyskiwanej EBITDA, co jest niezwykle ważne w obliczu dużej niestabilności na rynkach paliwowo-surowcowych, na których działamy – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Za nabycie 80 proc. udziałów Grupa Unimot zobowiązana jest do zapłaty ceny podstawowej oraz ceny dodatkowej ustalonej w ramach mechanizmu earn-out, poprzez wypłatę udziału w zysku wypracowanego w latach 2023-2024. Łączna wartość zaangażowania Grupy Unimot w tę transakcję, z wyłączeniem ceny dodatkowej, która zostanie wyliczona w ramach mechanizmu earn-out, wynosi 15 mln zł (w tym 5 mln zł płatne w dniu transakcji oraz 10 mln zł płatne do 31 grudnia 2023 r.).

Umowa zakupu spółki P2T została zawarta w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających określonych w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży udziałów.

Doradcą prawnym Grupy Unimot przy tej transakcji była Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy.

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot publikuje Raport ESG za 2023 r.

Grupa Unimot, notowana na GPW w Warszawie niezależna grupa multienergetyczna, opublikowała...

27 maja 2024

Zobacz więcej