Menu

Grupa Unimot sfinalizowała zakup spółki z branży surowców energetycznych – będzie nosić nazwę Unimot Commodities

Data publikacji: 04.07.23

image

Grupa Unimot podpisała 4 lipca umowę przyrzeczoną zakupu 80 proc. udziałów spółki P2T, prowadzącej działalność logistyczno-handlową w branży surowców energetycznych. W ramach Grupy spółka będzie działać pod nową nazwą – Unimot Commodities.

Przedmiotem działalności zakupionej przez Grupę Unimot spółki jest obrót surowcami energetycznymi, w tym biomasą i węglem, zakup frachtu morskiego i lądowego, a także nadzór nad dostawami na morskich i lądowych przejściach granicznych.

W naszym raporcie za I kwartał 2023 r. wyodrębniliśmy już nowy segment działalności pod nazwą paliwa stałe. Było to przygotowanie do rozszerzenia na większą skalę działalności w tym zakresie. Nabycie spółki P2T, która będzie działać pod nazwą Unimot Commodities, razem z jej know how pozwoli nam z jednej strony uzyskać efekt synergii w ramach Grupy, a z drugiej dywersyfikować źródła uzyskiwanej EBITDA, co jest niezwykle ważne w obliczu dużej niestabilności na rynkach paliwowo-surowcowych, na których działamy – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Za nabycie 80 proc. udziałów Grupa Unimot zobowiązana jest do zapłaty ceny podstawowej oraz ceny dodatkowej ustalonej w ramach mechanizmu earn-out, poprzez wypłatę udziału w zysku wypracowanego w latach 2023-2024. Łączna wartość zaangażowania Grupy Unimot w tę transakcję, z wyłączeniem ceny dodatkowej, która zostanie wyliczona w ramach mechanizmu earn-out, wynosi 15 mln zł (w tym 5 mln zł płatne w dniu transakcji oraz 10 mln zł płatne do 31 grudnia 2023 r.).

Umowa zakupu spółki P2T została zawarta w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających określonych w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży udziałów.

Doradcą prawnym Grupy Unimot przy tej transakcji była Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy.

Polecamy również

AVIA Solar sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej AVIA Solar Sędziszów Małopolski

AVIA Solar, zarządzana przez Grupę Unimot, została sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej...

29 września 2023

Zobacz więcej

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Oświadczenie Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i...

26 września 2023

Zobacz więcej

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej