Menu

Grupa Unimot publikuje Strategię ESG

Data publikacji: 25.03.22

image

Grupa Unimot, największa w Polsce niezależna grupa paliwowo-energetyczna, opublikowała Strategię ESG, którą będzie się kierować w swojej działalności biznesowej. Strategia oparta jest na pięciu filarach w ramach każdego z głównych obszarów raportowania ESG: środowisko (E), społeczeństwo (S) i ład korporacyjny (G). W ramach filarów głównych Grupa zdefiniowała dwanaście aktywności będących sposobem na realizację celów strategicznych.

Od początku istnienia firmy staramy się prowadzić działalność biznesową w sposób odpowiedzialny społecznie i zrównoważony. Teraz ujęliśmy to w ramy spisanej strategii, która definiuje nasze priorytetowe cele w obszarze ESG. Stawiamy na transparentność uwzględniającą cele klimatyczne, społeczne i zarządcze. Wdrażając Strategię ESG chcemy podejmować jak najwięcej działań biznesowych z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, a także zobowiązujemy się do corocznej publikacji raportów niefinansowych i zaczynamy już w tym roku raportem za 2021 r. – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

W opublikowanej Strategii ESG Grupa Unimot nakreśliła następujące cele strategiczne:

  • w obszarze „środowisko” (E – z ang. environment): systematyczne zmniejszanie wpływu Grupy na emisję gazów cieplarnianych oraz efektywne zarządzanie oddziaływaniem Grupy na środowisko naturalne;
  • w obszarze „społeczeństwo” (S – z ang. social responsibility): zwiększenie bezpieczeństwa, zaangażowania i kwalifikacji pracowników oraz propagowanie wśród nich zdrowego i aktywnego stylu życia;
  • w obszarze „ład korporacyjny” (G – z ang. corporate governance): zarządzanie Grupą na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W ramach systematycznego zmniejszania wpływu Grupy na emisję gazów cieplarnianych Grupa zobowiązała się do dalszego rozwoju biznesów bazujących na odnawialnych źródłach energii, nieustannej realizacji obowiązków NCW i NCR zgodnie z najwyższymi standardami oraz dążenia do neutralności w zakresie emisji gazów cieplarnianych w Scope 1 (emisji bezpośredniej) i Scope 2 (emisji pośredniej). W zakresie efektywnego zarządzania oddziaływaniem Grupy Unimot na środowisko naturalne postawiono na usprawnienie procesów zarządzania w obszarze ochrony środowiska oraz pogłębioną analizę ryzyk i szans klimatycznych.

Grupa Unimot będzie podejmowała również działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, zaangażowania i kwalifikacji pracowników oraz propagowania wśród nich zdrowego i aktywnego stylu życia, a także wspierała lokalne społeczności i młode talenty. W ramach zarządzania Grupą Unimot na rzecz zrównoważonego rozwoju zobowiązano się do budowania kultury zrównoważonego rozwoju w organizacji oraz wprowadzenia Kodeksu Partnera Biznesowego.

Działania realizowane w ramach Strategii ESG wspierają także wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ: cel 3 – dobre zdrowie i jakość życia, cel 4 – dobra jakość edukacji, cel 7 – czysta i dostępna energia,  cel 11 – zrównoważone miasta i społeczności oraz cel 13 – działania w dziedzinie klimatu.

Pełna strategia ESG dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/esg/strategia-esg/

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej