Menu

Grupa Unimot publikuje Strategię ESG

Data publikacji: 25.03.22

image

Grupa Unimot, największa w Polsce niezależna grupa paliwowo-energetyczna, opublikowała Strategię ESG, którą będzie się kierować w swojej działalności biznesowej. Strategia oparta jest na pięciu filarach w ramach każdego z głównych obszarów raportowania ESG: środowisko (E), społeczeństwo (S) i ład korporacyjny (G). W ramach filarów głównych Grupa zdefiniowała dwanaście aktywności będących sposobem na realizację celów strategicznych.

Od początku istnienia firmy staramy się prowadzić działalność biznesową w sposób odpowiedzialny społecznie i zrównoważony. Teraz ujęliśmy to w ramy spisanej strategii, która definiuje nasze priorytetowe cele w obszarze ESG. Stawiamy na transparentność uwzględniającą cele klimatyczne, społeczne i zarządcze. Wdrażając Strategię ESG chcemy podejmować jak najwięcej działań biznesowych z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, a także zobowiązujemy się do corocznej publikacji raportów niefinansowych i zaczynamy już w tym roku raportem za 2021 r. – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

W opublikowanej Strategii ESG Grupa Unimot nakreśliła następujące cele strategiczne:

  • w obszarze „środowisko” (E – z ang. environment): systematyczne zmniejszanie wpływu Grupy na emisję gazów cieplarnianych oraz efektywne zarządzanie oddziaływaniem Grupy na środowisko naturalne;
  • w obszarze „społeczeństwo” (S – z ang. social responsibility): zwiększenie bezpieczeństwa, zaangażowania i kwalifikacji pracowników oraz propagowanie wśród nich zdrowego i aktywnego stylu życia;
  • w obszarze „ład korporacyjny” (G – z ang. corporate governance): zarządzanie Grupą na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W ramach systematycznego zmniejszania wpływu Grupy na emisję gazów cieplarnianych Grupa zobowiązała się do dalszego rozwoju biznesów bazujących na odnawialnych źródłach energii, nieustannej realizacji obowiązków NCW i NCR zgodnie z najwyższymi standardami oraz dążenia do neutralności w zakresie emisji gazów cieplarnianych w Scope 1 (emisji bezpośredniej) i Scope 2 (emisji pośredniej). W zakresie efektywnego zarządzania oddziaływaniem Grupy Unimot na środowisko naturalne postawiono na usprawnienie procesów zarządzania w obszarze ochrony środowiska oraz pogłębioną analizę ryzyk i szans klimatycznych.

Grupa Unimot będzie podejmowała również działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, zaangażowania i kwalifikacji pracowników oraz propagowania wśród nich zdrowego i aktywnego stylu życia, a także wspierała lokalne społeczności i młode talenty. W ramach zarządzania Grupą Unimot na rzecz zrównoważonego rozwoju zobowiązano się do budowania kultury zrównoważonego rozwoju w organizacji oraz wprowadzenia Kodeksu Partnera Biznesowego.

Działania realizowane w ramach Strategii ESG wspierają także wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ: cel 3 – dobre zdrowie i jakość życia, cel 4 – dobra jakość edukacji, cel 7 – czysta i dostępna energia,  cel 11 – zrównoważone miasta i społeczności oraz cel 13 – działania w dziedzinie klimatu.

Pełna strategia ESG dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/esg/strategia-esg/

Polecamy również

HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność...

14 marca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w polskich portach

Kontynuując przyjętą strategię dywersyfikacji działalności Grupy Unimot, spółka Unimot...

13 marca 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za IV kwartał 2023 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2023 roku....

9 lutego 2024

Zobacz więcej