Menu

Grupa Unimot publikuje Raport ESG za 2023 r.

Data publikacji: 27.05.24

image

Grupa Unimot, notowana na GPW w Warszawie niezależna grupa multienergetyczna, opublikowała swój trzeci Raport ESG. Dokument zawiera podsumowanie działań i ich rezultaty w trzech kluczowych obszarach odpowiedzialności: środowiskowej, społecznej oraz ładu korporacyjnego, w tym m.in. wdrożenie szeregu rozwiązań przyspieszających zrównoważony rozwój lokalnych społeczności oraz kontynuację rozwoju biznesów bazujących na odnawialnych źródłach energii.

Prezentowana publikacja dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. To już trzeci Raport ESG Grupy Unimot, choć dyrektywa CSRD wprowadzająca obowiązek raportowania pozafinansowego dla Unimot zacznie obowiązywać dopiero wraz z raportowaniem danych za rok 2024. Sprawozdanie jest kompleksowym dokumentem zawierającym treści opierające się na strukturze i wytycznych międzynarodowego standardu raportowania GRI. Przedstawione dane w publikacji odnoszą się do wpływu Grupy na otoczenie oraz inicjatyw podejmowanych w obszarach ochrony środowiska i klimatu, społecznym oraz ładu korporacyjnego.

Od początku istnienia naszej organizacji działamy w trosce o klimat i środowisko oraz interesy naszych pracowników, lokalnych społeczności i partnerów biznesowych. W minionym roku z sukcesem zakończyliśmy wiele projektów będących częścią konsekwentnej rozbudowy łańcucha wartości Grupy Unimot. Kwestie zrównoważonego rozwoju są dla nas niezwykle istotne, a od kwietnia bieżącego roku stanowią integralną część nowej Strategii biznesowej na lata 2024-2028 – mówi Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Raport przedstawia informacje najistotniejsze z punktu widzenia inwestorów, regulatorów, pracowników oraz kontrahentów i uwzględnia m.in.: wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat, wytyczne grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem – TCFD, czynniki ESG – środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym, a także Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) zidentyfikowane jako strategiczne dla Grupy Unimot.

Ponadto, w kwietniu 2024 r. Grupa Unimot opublikowała Strategię na lata 2024-2028. Wszystkie wyznaczone w niej cele biznesowe oparte są na założeniach wyznaczonych w obszarze ESG. Grupa zakłada aktywny udział w transformacji energetycznej i zwiększanie udziału w rynku, a w konsekwencji wzrost wartości Grupy i wszystkich jej interesariuszy, przy jednoczesnym osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Raport ESG Grupy Unimot za 2023 r. dostępny jest pod linkiem:

raport-esg-grupy-unimot-za-2023-rok.pdf

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej

Spotkanie z Zarządem 29 maja 2024 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

23 maja 2024

Zobacz więcej