Menu

UNIMOT chce wypłacić rekordową dywidendę

Data publikacji: 13.04.18

image

Zarząd UNIMOT S.A. zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości  13,9 mln zł, czyli 1,7 zł na akcję. Jest to kwota o 42% wyższa niż rok temu.

Zarząd UNIMOT S.A. chciałby, aby akcjonariusze mieli większy udział w zysku Spółki, osiągniętym w  2017 r. Zgodnie z uchwałą podjętą 13 kwietnia 2018 r., Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 13,9 mln zł, co stanowi ok. 55% wypracowanego jednostkowego zysku netto w 2017 r. Oznacza to, że akcjonariusze Spółki mogą otrzymać 1,7 zł za akcję. Pozostałą część zysku, w kwocie 11,3 mln zł, Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

– Po analizie bieżącej i oczekiwanej sytuacji operacyjno-finansowej, z uwzględnieniem potencjalnych planów rozwojowych, chcielibyśmy podzielić się z naszymi akcjonariuszami ok. 55% zysku wypracowanego w 2017 r. – twierdzi Maciej Szozda, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. – Inwestorzy obdarzyli nas dużym zaufaniem w roku 2017, gdy Spółka przenosiła swoje notowania na główny parkiet i pozyskiwała kapitał w ramach emisji nowych akcji. Doceniając to zaufanie, chcemy przeznaczyć większą niż w ubiegłych latach część zysku właśnie dla nich i taka jest nasza rekomendacja dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UNIMOT ma za sobą rok pełen wyzwań, ale w naszej ocenie zarekomendowany poziom dywidendy jest bezpieczny dla Grupy i jej bieżącej działalności.

Przypomnijmy, że UNIMOT wypłaca dywidendę od 2012 r. Począwszy od 2014 r. (podział zysku netto za 2013 r.) wysokość dywidendy systematycznie wzrastała (od 0,1 zł do 1,2 zł za akcję w ubiegłym roku).

Jednocześnie Zarząd UNIMOT S.A. postanowił zmienić stosowaną politykę dywidendową. Zgodnie z nowymi założeniami, w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznie wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% z tego zysku. Rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała m.in. od aktualnej sytuacji operacyjno-finansowej Spółki.

Zarząd  UNIMOT S.A. proponuje, aby dniem dywidendy był 5 czerwca 2018 r., a dniem jej wypłaty – 19 czerwca 2018 r.

 

Polecamy również

Podsumowanie realizacji strategii ESG

Grupa UNIMOT, największa w Polsce niezależna grupa paliwowo-energetyczna, dokładnie rok temu...

23 marca 2023

Zobacz więcej

Grupa Unimot po raz kolejny wyróżniona w rankingu Giełdowa Spółka Roku

Grupa Unimot, największa w Polsce niezależna grupa paliwowo-energetyczna, po raz kolejny została...

17 marca 2023

Zobacz więcej

Grupa Unimot sfinalizowała zakup udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

7 marca 2023

Zobacz więcej