Menu

Piotr Cieślak

Członek Rady Nadzorczej

image

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Od kilkunastu lat specjalizuje się również w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów, ekonomii i prawa rynków kapitałowych. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych.

Przez okres 12 lat pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych odpowiadając za Dział Ochrony Praw Inwestorów. od 2011 r. prowadzi działalność doradczą oraz consultingową. Z kolei od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Zasiadał również w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych oraz Doradcy Prezesa Zarządu.

Pan Piotr Cieślak spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Przewodniczący Komitetu Audytu. Na podstawie złożonego oświadczenia Piotr Cieślak jest niezależny od UNIMOT S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Powrót