Menu

Dariusz Formela

Członek Rady Nadzorczej

image

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także programu MBA, w ramach współpracy Uniwersytetu w Bradford z Akademią Koźmińskiego w Warszawie.

W latach 1998-2008 był z wiązany z PKN ORLEN, m.in. na stanowisku Dyrektora Wykonawczego ds. Organizacji. W  latach 2007-08 był Członkiem Zarządu PKN ORLEN oraz AB Mazeikiu Nafta, a także wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej UNIPETROL SA. W swojej karierze zawodowej nadzorował programy budowy wartości oraz redukcji kosztów, m.in. dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Opowiadał także za nadzór właścicielski oraz projekty fuzji, przejęć i integracji aktywów.

Pan Dariusz Formela od 2012 do 31 sierpnia 2018 r. był Prezesem Zarządu Gobarto S.A., gdzie wcześniej pełnił funkcję Członka Zarządu.

Pan Dariusz Formela spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określone w:

  • Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami Rady Nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej),
  • statucie Unimot S.A.,
  • „Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.