Menu

Rynek gazu ziemnego

Zapotrzebowanie na gaz ziemny jest powiązane ze wzrostem gospodarczym w kraju. Według wstępnych szacunków GUS, produkt krajowy brutto (PKB) w 2020 r. spadł o ok. 2,8% r/r (wobec wzrostu 4,5% r/r w 2019 r.).

Według danych Gaz-System S.A. ilość przesłanego paliwa gazowego spadła w Polsce w 2020 r. do poziomu 205,1 TWh w porównaniu do 212,6 TWh w 2019 r. co oznacza spadek o 3,5% r/r. (w 2019 r. wzrost wyniósł 9,7% r/r).

Głównym powodem spadku krajowego zużycia gazu w 2020 r. była epidemia koronawirusa COVID-19 i związane z nią różnorakie obostrzenia wprowadzone przez rząd w celu zmniejszenia tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ograniczenia w przemieszczaniu się i bezpośrednim kontaktowaniu się ludzi ze sobą, przełożyły się na zmniejszenie wymiany towarowej wewnątrz kraju oraz z innymi krajami. Wszystko to spowodowało w konsekwencji mniejszą aktywność całej gospodarki w tym także sektora przemysłu i mniejsze zużycie gazu.

Wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2020 r. 151,1 TWh, co oznacza wzrost o 3,4% w stosunku do 2019 r. i jest to najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE. Rekordowe były w 2020 r. zarówno obroty na rynku spot 25,8 TWh (wzrost 14,0% r/r), jak i na rynku terminowym 125,3 TWh (wzrost o 1,5% r/r). Wolumen na Rynku Dnia Następnego gazu wyniósł 19,9 TWh (wzrost o 17,6% r/r), a na Rynku Dnia Bieżącego gazu 5,9 TWh (wzrost o 3,3% r/r).

W 2020 r. ceny gazu wykazywały znaczącą tendencje spadkową.

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2020 roku 57,14 zł/MWh, co oznacza spadek o 15,58 zł/MWh względem 2019 r. (spadek o 21,4% r/r). Z kolei na rynku terminowym cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2021 (GAS_BASE_Y-21) ukształtowała się w 2020 r. na poziomie 69,15 zł/MWh, czyli o 20,76 zł/MWh niższym od analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-20 w 2019 r. (spadek o 23,1% r/r). (źródło: TGE).

Zgodnie z obowiązującą zasadą dostępu stron trzecich do sieci (TPA), wszystkim odbiorcom końcowym przysługuje swoboda wyboru sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Odbiorcy końcowi korzystający z sieci lokalnego dostawcy mogą  indywidualnie wybierać sprzedawcę energii lub gazu, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży. Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy.

W 2020 r. nastąpił duży spadek liczby odbiorców, który zmienili sprzedawcę gazu. Z danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych, wynika, że w 2020 r. zmiany sprzedawcy dokonało 24,7 tys. odbiorców w porównaniu do 53,9 tys. odbiorców w 2019 r. (spadek o 54,2% r/r), natomiast w liczbie układów pomiarowych w 2020 r. zmiany dokonano dla 30,9 tys. układów w porównaniu do 61,7 tys. układów w 2019 r. (spadek o 49,2% r/r).

Na koniec 2020 r. liczba zmian sprzedawcy ogółem wyniosła łącznie 268,9 tys., natomiast w układach pomiarowych łącznie 317,3 tys. od momentu udostępnienia możliwości zmiany sprzedawcy (dane narastające) (źródło: URE).

Na koniec III kwartału 2020 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 187 podmiotów, natomiast 92 przedsiębiorstwa aktywnie uczestniczyły w obrocie gazem ziemnym (źródło: URE).

Branżowe organizacje i instytucje