Menu

Rynek energii elektrycznej

Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest powiązane ze wzrostem gospodarczym w kraju. Według wstępnych szacunków GUS, produkt krajowy brutto (PKB) w 2020 r. spadł o ok. 2,8% r/r (wobec wzrostu 4,5% r/r w 2019 r.).

Krajowe zużycie energii elektrycznej, według danych publikowanych przez PSE, spadło w Polsce w 2020 r. do poziomu 165,5 TWh w porównaniu do 169,4 TWh w 2019 r. co oznacza spadek o 2,3% r/r. (w 2019 r. spadek wyniósł 0,9% r/r).

Głównym powodem spadku krajowego zużycia energii w 2020 r. była epidemia koronawirusa COVID-19 i związane z nią różnorakie obostrzenia wprowadzone przez rząd w celu zmniejszenia tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ograniczenia w przemieszczaniu się i bezpośrednim kontaktowaniu się ludzi ze sobą, przełożyły się na zmniejszenie wymiany towarowej wewnątrz kraju oraz z innymi krajami. Wszystko to spowodowało w konsekwencji mniejszą aktywność całej gospodarki w tym także sektora przemysłu i mniejsze zużycie energii elektrycznej.

Średnioważona cena BASE na rynku dnia następnego RDN ukształtowała się w 2020 r. na poziomie 210,11 zł/MWh, co oznacza spadek o 19,51 zł/MWh względem 2019 r. (-8,50% r/r). (źródło: TGE).

Z kolei na rynku terminowym RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2021 r. (BASE_Y-21) wyniosła w całym 2020 r. 231,87 zł/MWh, co oznacza spadek o 34,53 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-20 w 2019 r. (-12,96% r/r). (źródło: TGE).

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2020 r. 243,2 TWh, co oznacza wzrost o 6,2% w stosunku do 2019 r. i stanowi najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE. Rekordowy był zarówno wolumen na całym rynku spot 34,8 TWh (wzrost o 2,8% r/r), jak i na rynku terminowym 208,3 TWh (wzrost o 6,8% r/r). Obroty na Rynku Dnia Bieżącego wyniosły ostatecznie 2,1 TWh i ponad 12-krotnie przekroczyły wolumen z 2019 r. Na Rynku Dnia Następnego obroty wyniosły 32,7 TWh i zanotowano spadek o 3,0% r/r. (źródło: TGE).

Zgodnie z obowiązującą zasadą dostępu stron trzecich do sieci (TPA), wszystkim odbiorcom końcowym przysługuje swoboda wyboru sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Odbiorcy końcowi korzystający z sieci lokalnego dostawcy mogą  indywidualnie wybierać sprzedawcę energii lub gazu, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży. Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy.

W minionym roku nastąpił znaczny spadek liczby odbiorców, który zmienili sprzedawcę w grupach taryfowych A, B i C, a także w grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe). Z danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych wynika, że w grupach taryfowych A, B i C w okresie styczeń – listopad 2020 r. zmiany sprzedawcy dokonało 6,1 tys. odbiorców w porównaniu do 8,9 tys. odbiorców w całym 2019 r., natomiast w grupie taryfowej G w okresie styczeń – listopad 2020 r. zmiany sprzedawcy dokonało 31,2 tys. odbiorców w porównaniu do 52,6 tys. odbiorców w całym 2019 r.

Na koniec 2020 r. liczba odbiorców TPA z grup taryfowych A, B i C wyniosła łącznie 216 tys. natomiast w grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe) łącznie 688 tys. od momentu udostępnienia możliwości zmiany sprzedawcy (dane narastające) (źródło: URE).

Branżowe organizacje i instytucje