Menu

Rynek energii elektrycznej

Podobnie jak na rynku gazu ziemnego, także na rynku energii elektrycznej w 2021 r. mieliśmy do czynienia z wyraźnym, nienotowanym dotąd wzrostem cen.

W 2021 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło o 5,7 % względem roku poprzedniego. Dominujący udział                              w produkcji energii w grudniu 2021 r. miały elektrownie na węgiel (76 proc.), w tym brunatny (28,3 proc.) i kamienny (47,7 proc.), przy czym węgiel brunatny zanotował wzrost o 3,8 pp., a kamienny spadek o 2,8 pp. Trzecim źródłem energii były elektrownie wiatrowe odpowiadające za 11,6 proc. (spadek o 0,2 pp., pomimo wzrostu generacji m/m o niemal 100 GWh)[1].

W Polsce w 2021 r. sama struktura produkcji energii elektrycznej nie zmieniła się istotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spadek udziału węgla kamiennego wyniósł zaledwie 0,2 pp. natomiast udział węgla brunatnego wzrósł o 1,2 pp. Niewielki spadek nastąpił również w przypadku gazu ziemnego o 1,2 pp. Po fotowoltaicznym boomie z 2020 r., kolejny rok był również dobry pod względem przyrostu mocy zainstalowanej. Na koniec października 2021 r. moc zainstalowana w PV wynosiła 6687,5 MW, natomiast w 2020 r. wynosiła 3936 MW, czyli przybyło 2751,5 MW. Udział energii z PV w wytwarzaniu energii wzrósł z 1,5 proc. do 2,9 proc[2].

Na koniec listopada 2021 r. moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych wynosiła 7185 MW w porównaniu do 6350 MW na koniec 2020 r. Pomimo wzrostu prawie o 1 GW mocy produkcja energii pozostała na podobnym poziomie, a w strukturze całej generacji udział energii z wiatru spadł z 10,8 proc. do 9,4 proc.  Przyczyną regresu w OZE był nie tylko fakt, że 2021 r. był gorszym pod względem wietrzności, ale przede wszystkim wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowany został reakcją na wychodzenie z III fali pandemii[3].

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2021 r. 225,2 TWh, co oznacza spadek o 7,4 proc. w stosunku do roku 2020. Rekordowy był natomiast wolumen na rynku spot, który wyniósł 36,2 TWh (wzrost o 4,0 proc. r/r). Obroty na Rynku Dnia Bieżącego wyniosły 2,4 TWh i o 11,3 proc. przekroczyły rekordowy do tej pory wolumen z roku 2020. Rekord został ustanowiony także na Rynku Dnia Następnego, na którym obroty wyniosły 33,9 TWh – oznacza to wzrost o 3,5 proc. w stosunku do roku 2020 oraz o 151,6 GWh (0,4 proc.) względem rekordowego do tej pory roku 2019. Na rynku terminowym obroty osiągnęły poziom 188,9 TWh, co stanowi spadek o 9,3 proc. w porównaniu z rokiem 2020. Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w roku 2021 na poziomie 401,17 zł/MWh, co oznacza wzrost o 191,06 zł/MWh względem roku 2020. Z kolei na rynku terminowym średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w całym 2021 roku 384,16 zł/MWh i jest to wzrost o 152,29 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-21 w roku 2020. (źródło: TGE)

[1] Źródło: cire.pl

[2] Źródło: cire.pl

[3] Źródło: cire.pl

Branżowe organizacje i instytucje