Menu

Liquid fuel market

Liquid fuel market

In Poland we observe primarily consumption growth of liquid fuels. This is confirmed by latest market data. Higher sales results are achieved by legally operating oil companies, and the growth dynamics of the official sale in particular months since the beginning of the 2017 was at a very good level. The higher official demand was beneficial for enterprises trading liquid fuels. This dynamic market growth has its foundations in the introduced new legal regulations in the form of fuel, energy and transport packages (source: POPiHN). The growth in sales of liquid fuels was influenced by a favourable macroeconomic environment, mainly in the form of boosting Polish economy. In the whole of 2017 GNP grew by 4.6%, while a year earlier the growth dynamics was 2.95 (source: GUS). This growth was driven mainly through consumption, which was reflected also in the growing demand for fuels.

In 2017 the consumption of fuels in Poland amounted 32.4 million m3, that is by 11% more than in the previous year. In case of demand for three main types of fuel (petrol, diesel oil and LPG) this growth was similar and amounted 11% yoy. One can also observe a change in the consumption structure – the share of diesel oil grew while the shares of petrol and LPG decreased.

Import of liquid fuels to Poland grew by 24% (from 9.1 million m3 in 2016 to 11.4 million m3 in 2017). This means that officially in the 2017 3.8 million m3 more of fuels was imported to Poland than in 2016 where as much as 1.8 million m3 was diesel oil. The balance of international trade in 2017 demonstrates a clear surplus of fuel import over export – this difference amounts 8.0 mln m3 (source: POPiHN).

Diesel oil

Combating the improprieties on the diesel market has driven the largest growth of the official demand for this particular fuel. According to latest data by POPiHN for 2017, the estimated value of diesel oil consumption amounted in this period 19.8 million m3, that is by 15% more compared to 2016. In this period import constituted 33% of the consumption and its value grew by as much as 43% compared to 2016, and its share in consumption by 7 p.p.

In 2017 the price of diesel oil grew – there were higher by 24% in comparison to 2016 and was amounted to 501USD/t

BIO-FUELS

Na podstawie przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wszystkie podmioty produkujące paliwa i sprowadzające je z zagranicy są zobligowane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). W 2017 r. musiały robić to na poziomie z roku 2016, tj. wyniósł 7,1% według wartości opałowej.

Ważną kwestą w kontekście NCW w ostatnim czasie była zmiana sposobu jego realizacji. Zgodnie z nowelizacją ww. ustawy, od 1 stycznia 2017 r. zobligowane podmioty musiały realizować minimum 50% NCW za pomocą blendowania biokomponentów z paliwami. Była to istotna zmiana, ponieważ do roku 2016 firmy mogły realizować NCW poprzez wprowadzanie na rynek samoistnego biopalwia B100, bez obowiązku bio-blendingu.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów w 2017 r. na rynku obserwowaliśmy spadek wytworzonych biopaliw płynnych (B100). Wg danych URE, w ciągu trzech kwartałów 2017 r. w Polsce wytworzonych zostało 191,7 tys. ton biopaliw płynnych, podczas, gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego było to 276,5 tys. ton. (spadek o 44,2% r/r). Wzrosła natomiast produkcja estrów metylowych (biokomponentu spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju, który nie uprawnia do jego podwójnego zaliczenia do realizacji NCW) – z 867,4 tys. ton w całym 2016 roku do 897,0 tys. ton w całym 2017 roku (wzrost o 3,4%) (źródło: KOWR).

Fuel stations

According to the data by POPiHN at the end of December 2017, there were over 6643 fuel stations functioning on the domestic fuel market, where 34% of fuel stations were belonged to national concerns, 22,4% of fuel stations functioned in the networks of foreign concerns, and 40,6% of stations belonged to independent operators. Interestingly, independent operators (in this Unimot with the AVIA brand) recorded a growth of share in the retail structure of fuel sales by almost 2 percentage points compared to the year 2016 (from 38,6% to 40,5%). In 2017 the number of stations in the country decreased by about 160.

In 2017 a new brand of stations appeared on the market – AVIA, introduced by Unimot S.A. on franchise principles. At the end of 2017 there were 15 such station, as of the publication day there are already 19 of them. The whole AVIA International network gathers 90 companies from 14countries and manages over 3 thousand of fuel stations in Europe.

Trade organisations and institutions:

FreshMail.com