Menu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ w dniu 5 czerwca 2023 r.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) przekazuje wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 5 czerwca 2023 r. („ZWZ”).

  1. Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Liczba akcji: 3 593 625 akcji stanowiących 43,84 proc. kapitału zakładowego. Liczba głosów: 3 593 625 głosów stanowiących 42,04 proc. ogólnej liczby głosów oraz 55,78 proc. na ZWZ.
  2. Zemadon Ltd. z siedzibą na Cyprze. Liczba akcji: 1 616 661 akcji stanowiących 19,72 proc. kapitału zakładowego. Liczba głosów: 1 966 661 głosów stanowiących 23,01 proc. ogólnej liczby głosów oraz 30,52 proc. na ZWZ.
  3. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentujący:

– Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał 616 000 akcji stanowiących 7,51 proc. kapitału zakładowego i dających 616 000 głosów stanowiących 7,21 proc. ogólnej liczby głosów oraz 9,56 proc. na ZWZ oraz

– Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065.

Łączna liczba akcji Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentujący wyżej wymienione podmioty: 723 490 akcji stanowiących 8,83 proc. kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów: 723 490 głosów stanowiących 8,46 proc. ogólnej liczby głosów oraz 11,23 proc. na ZWZ.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu