Menu

Ustalenie nowego terminu wyłączności prowadzenia negocjacji i zawarcia warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży 100 proc. udziałów w Olavion sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2022 z 14 listopada 2022 r. Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o ustaleniu w dniu 9 grudnia 2022 r. przez strony negocjacji, prowadzonych w związku z zamiarem nabycia przez Emitenta 100 proc. udziałów w Olavion sp. z o.o., nowego terminu wyłączności na ich prowadzenie i zawarcia w ich wyniku warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży do 14 stycznia 2023 r.

Dotychczas strony zakładały możliwość zakończenia negocjacji i zawarcia umowy, o której mowa powyżej do 9 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu