Menu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 18.05.2017 r.

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 18 maja 2017r.

1. Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Liczba akcji: 3 454 120 akcji, stanowiących 43,01% kapitału zakładowego, 63,86% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 18 maja 2017r. Liczba głosów: 3 804 120 głosów, stanowiących 43,57% ogólnej liczby głosów, 62,27% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki które odbyło się dnia18 maja 2017 r.

2. Zemadon Ltd. z siedzibą na Cyprze. Liczba akcji: 1 572 411 akcji, stanowiących 19,58% kapitału zakładowego, 29,07% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 18 maja 2017r. Liczba głosów: 1 922 411 głosów, stanowiących 22,02% ogólnej liczby głosów, 31,47% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki które odbyło się dnia18 maja 2017 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek Członek Zarządu
Przemysław Podgórski Prokurent