Menu

Istotny wpływ wyceny transakcji tradingowych na energię elektryczną zawartych przez spółkę zależną na wynik skonsolidowany Emitenta

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych danych finansowych spółek zależnych za IV kwartał 2021 r. oraz rozmów z biegłym rewidentem, powziął informację o istotnym wpływie szeregu transakcji tradingowych zawartych przez Tradea sp. z o.o. w ciągu kilku tygodni IV kwartału 2021 r., których termin rozliczenia przypada w przyszłości, na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta. Według najlepszej wiedzy Emitenta na chwilę obecną, wpływ powyższego zdarzenia na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta będzie następujący:

  1. Wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną: ok. +21 mln zł w I kwartale 2022 r.
  2. Wpływ na skonsolidowaną EBITDA księgową: ok. +21 mln zł w IV kwartale 2021 r.

Powyższa rozbieżność czasowa wynika z ustalonej z biegłym rewidentem w dniu dzisiejszym zmianie momentu ujęcia zysków z wyceny instrumentów finansowych spółki Tradea sp. z o.o. polegającej na zastosowaniu MSSF 9.

Wynik, o którym mowa powyżej, jest efektem wykorzystania sprzyjającego otoczenia zewnętrznego Tradea sp. z o.o. (m.in. dynamiczne zmian cen kontraktów terminowych w IV kwartale 2021 r.) w działalności tradingowej tej spółki.

Zarząd Spółki podkreśla, że ostateczny poziom EBITDA skorygowanej Tradea sp. z o.o. w I kwartale 2022 r. będzie zależał także od dalszej działalności prowadzonej przez tę spółkę w bieżącym roku, czyli zawieraniu kolejnych transakcji rozliczanych w bieżącym roku.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za poufną w związku z jej istotnym wpływem na wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu