Menu

Zarząd UNIMOT GAZ zwołuje Walne Zgromadzenie i proponuje wypłatę dywidendy

Data publikacji: 11.06.13

image

Zarząd Spółki UNIMOT GAZ  S.A. poinformował  o zwołaniu na dzień 27 czerwca br. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Jedną z uchwał ZWZ będzie propozycja przeznaczenia części zysku na wypłatę dywidendy za rok 2012. 

O przyjęciu przez Zarząd UNIMOT GAZ S.A. polityki dywidendowej Spółka informowała na początku marca 2013 r. Zgodnie z założeniami polityki dywidendowej, po osiągnięciu w roku 2012 zysku netto, Zarząd zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 30% z tego zysku.

–  Po analizie wyników finansowych i z uwzględnieniem przyszłych inwestycji, Zarząd UNIMOT GAZ S.A. zdecydował zapewnić akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku Spółki – twierdzi Przemysław Podgórski, Członek Zarządu UNIMOT GAZ S.A.

Do akcjonariuszy UNIMOT GAZ S.A. ma trafić 462 tys. złotych, co daje 14 groszy na akcję.  Proponowany dzień dywidendy to 12 lipca, a dzień wypłaty –  31 lipca.

Polecamy również

Unimot na konferencji poświęconej praktyce realizacji celów klimatycznych w logistyce i transporcie

17-18 kwietnia 2024 r. w Gdańsku odbyła się konferencja poświęcona praktyce realizacji celów...

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność...

14 marca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w polskich portach

Kontynuując przyjętą strategię dywersyfikacji działalności Grupy Unimot, spółka Unimot...

13 marca 2024

Zobacz więcej