Menu

UNIMOT powiększa majątek i podwyższa kapitał

Data publikacji: 14.10.14

image

UNIMOT S.A. przejął znaczną część przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem produktami petrochemicznymi. Nabyty sektor paliwowy generuje roczne przychody na poziomie 127 mln zł.

Zgodnie z zapowiedzią, Spółka UNIMOT S.A. sfinalizowała transakcję przejęcia rentownej części przedsiębiorstwa Unimot Express. Dzięki temu powiększono majątek Spółki, a jej oferta została wzbogacona o duży sektor paliwowy, działający głównie w południowych regionach Polski, którego wartość wyceniono na ponad 14 mln zł. W związku z transakcją zasilono też kadrę pracowniczą UNIMOT S.A. o wysokiej klasy specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w międzynarodowym handlu paliwami.

– Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa z pewnością zwiększy możliwości działania Spółki na rynku oleju napędowego, którego sprzedaż uruchomiliśmy w drugim kwartale br. – twierdzi Przemysław Podgórski, Prezes UNIMOT S.A. – Generowane przez ten sektor roczne przychody na poziomie 127 mln zł, jak również znaczny portfel klientów o długoletniej historii współpracy pozwolą zintensyfikować działalność Spółki w sektorze ON, szczególnie w południowych regionach Polski.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMOT S.A., które odbyło się 7 października br., podjęło też uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy zostanie podwyższony do kwoty 4 231 797,00 zł w drodze emisji akcji imiennych serii I, które zostaną w całości pokryte przez przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Unimot Express.

Warto też zaznaczyć, że w ostatnim okresie UNIMOT S.A. osiąga dobre wyniki sprzedażowe, na co bezpośredni wpływ ma właśnie sprzedaż oleju napędowego i biopaliw. Przychody Spółki we wrześniu były o ponad 31% wyższe niż w sierpniu i aż czterokrotnie wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na wzrost obrotów wpłynęły też pierwsze transakcje handlu gazem ziemnym, które Spółka rozpoczęła za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii.

Polecamy również

HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność...

14 marca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w polskich portach

Kontynuując przyjętą strategię dywersyfikacji działalności Grupy Unimot, spółka Unimot...

13 marca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot i jej spółka RCEkoenergia partnerem XXIV Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego PowerPol

19-20 lutego 2024 r. odbył się XXIV Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy PowerPol....

28 lutego 2024

Zobacz więcej