Menu

UNIMOT GAZ weźmie aktywny udział w liberalizacji rynku gazu ziemnego

Data publikacji: 14.02.14

image

Spółka UNIMOT GAZ S.A. będzie aktywnie uczestniczyć w liberalizacji rynku gazu ziemnego. W nowej strategii rozwoju na najbliższe dwa lata Spółka zakłada m.in. rozpoczęcie produkcji skroplonego gazu ziemnego i CNG oraz budowę własnej sieci dystrybucji gazu ziemnego na niezgazyfikowanych terenach.

W ciągu dwóch lat UNIMOT GAZ S.A. mocno zintensyfikuje swoje działania w segmencie gazu ziemnego. Jak wynika ze strategii, zaprezentowanej podczas konferencji prasowej UNIMOT GAZ S.A. 13 lutego 2014 r., Spółka zamierza osiągnąć znaczącą pozycję w obrocie gazem ziemnym. Planuje wytwarzać skroplony gaz ziemny oraz zbudować i rozwijać własną sieć dystrybucyjną.

Projekt obrotu gazem ziemnym UNIMOT GAZ S.A. przewiduje także: akwizycję innych sieci dystrybucji  na terenie kraju, wykorzystanie możliwości samodzielnego importu gazu ziemnego, gazyfikację w oparciu o technologię LNG przez obsługę przedsiębiorstw, podmiotów instytucjonalnych i indywidualnych oraz popularyzację wykorzystania LNG jako paliwa do samochodów ciężarowych.

Celem naszej strategii na najbliższe dwa lata jest wykorzystanie nowych możliwości, jakie stwarza liberalizacja rynku gazu ziemnego – twierdzi Bogusław Satława, Prezes Zarządu UNIMOT GAZ S.A. – Doświadczenie Spółki w obrocie produktami energetycznymi, jak również cenne know-how naszych nowych inwestorów – spółek Incogas i Moka pozwalają nam podjąć działania, mające na celu dostarczenie kompleksowych rozwiązań energetycznych w oparciu o gaz ziemny i LNG.

Spółka planuje też dalszy, dynamiczny rozwój w segmencie gazu płynnego. W tym celu zamierza umocnić swoją pozycję jako dystrybutora LPG  w rejonie Polski południowej i utrzymać czołowe miejsce wśród importerów i dostawców hurtowych. Plany strategiczne przewidują też intensyfikację sprzedaży  do odbiorców zagranicznych oraz zwiększenie wykorzystania własnej bazy magazynowo-przeładunkowej.

Jako aktywny uczestnik rynku gazu ziemnego do 2016 r. UNIMOT GAZ S.A. chce zająć pozycję w pełnym łańcuchu produktów gazowych – od produkcji, przez dystrybucję, aż do odbiorcy końcowego. Działania te z pewnością podniosą wartość Spółki i przyspieszą jej uplasowanie na rynku głównym GPW.

Materiał filmowy z konferencji prasowej można obejrzeć na niniejszej stronie internetowej.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z konferencji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Polecamy również

Spotkanie z Zarządem 29 maja 2024 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

23 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot wynajęła terminal LPG w niemieckim Wilhelmshaven

Unimot Paliwa, spółka z Grupy Unimot, zawarła umowę na przeładunek i magazynowanie gazu LPG w...

22 maja 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za I kwartał 2024 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2024 roku. Według...

10 maja 2024

Zobacz więcej