Menu

UNIMOT GAZ S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy

Data publikacji: 07.03.13

image

Spółka Unimot Gaz informuje o przyjęciu przez Zarząd Spółki polityki dywidendowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami polityki dywidendowej, w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznie wypłatę dywidendy w wysokości 30% z tego zysku.

Zarząd Unimot Gaz S.A. zamierza zapewnić akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku Spółki. Po analizie wyników finansowych, z uwzględnieniem potencjalnych przyszłych inwestycji oraz związanych z tym potrzeb kapitałowych, Zarząd Spółki postanowił zarekomendować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczanie 30% zysku netto na dywidendę.

– Decyzja o przyjęciu polityki dywidendowej została podjęta w oparciu o dobre wyniki finansowe, uzyskane przez Unimot Gaz w 2012 r – wskazuje Przemysław Podgórski, członek Zarządu Unimot Gaz S.A. – Konsekwentnie prowadzona strategia Spółki, m.in. poprzez zwiększanie działalności operacyjnej, miała odzwierciedlenie w wynikach finansowych za cztery kwartały 2012 r. Dobre perspektywy na 2013 r. i kolejne lata oraz uzyskane finansowanie zewnętrzne spowodowały, że Spółka nie musi kumulować całego wypracowanego zysku.

Warto dodać, że w 2012 r. Spółka podwyższała prognozy finansowe, zakładające wzrost zysku netto o 96% w stosunku do prognozy pierwotnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy, termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Polecamy również

Podsumowanie realizacji strategii ESG

Grupa UNIMOT, największa w Polsce niezależna grupa paliwowo-energetyczna, dokładnie rok temu...

23 marca 2023

Zobacz więcej

Grupa Unimot po raz kolejny wyróżniona w rankingu Giełdowa Spółka Roku

Grupa Unimot, największa w Polsce niezależna grupa paliwowo-energetyczna, po raz kolejny została...

17 marca 2023

Zobacz więcej

Grupa Unimot sfinalizowała zakup udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

7 marca 2023

Zobacz więcej