Menu

UNIMOT GAZ rozpocznie skraplanie gazu ziemnego

Data publikacji: 13.05.14

image

Spółka UNIMOT GAZ została współwłaścicielem skraplarni gazu ziemnego. Rozpoczęcie produkcji LNG planowane jest w następnym kwartale.

Na początku maja UNIMOT GAZ S.A. dokonał istotnej inwestycji na rynku gazu ziemnego. Spółka nabyła udziały w podmiocie posiadającym instalację do skraplania metanu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dzięki temu UNIMOT GAZ S.A. stał się współwłaścicielem jednej z pięciu w Polsce skraplarni gazu ziemnego.

– W zakresie działalności na rynku gazu ziemnego mamy bardzo konkretny i ambitny cel, którego realizację właśnie rozpoczęliśmy – komentuje Przemysław Podgórski, Członek Zarządu UNIMOT GAZ S.A. – Aby przyspieszyć prace nad uruchomieniem produkcji skroplonego gazu ziemnego, zainwestowaliśmy w przedsiębiorstwo posiadające własny punkt skraplania metanu.

Przypomnijmy, iż w lutym br. Spółka ogłosiła strategię rozwoju na najbliższe lata, która przewiduje osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku gazu ziemnego m.in. przez wytwarzanie LNG, a także rozwinięcie sieci dystrybucyjnej w oparciu o akwizycję sieci istniejących oraz budowę własnych sieci i stacji regazyfikacji LNG. Spółka zamierza realizować swoje inwestycje na tzw. białych plamach, czyli terenach nieposiadających dostępu do infrastruktury dostarczającej gaz ziemny. Szacuje się, że ok.  48% mieszkańców naszego kraju nie posiada dostępu do gazu sieciowego. Nabycie instalacji do skraplania metanu jest znaczącym etapem w realizacji tego projektu.

– Instalacja punktu skraplania metanu, której współwłaścicielem została nasza Spółka, umożliwi m.in. stałe zaopatrzenie w skroplony gaz ziemny (LNG) oraz pozwoli na optymalizację poziomu odbiorów gazu przez Spółkę, co będzie miało istotny wpływ na koszty związane z przesyłem gazu. Instalacja została zaprojektowana także pod kątem możliwości wytwarzania i załadunku gazu CNG (sprężonego gazu zimnego), dzięki czemu gaz ziemny będzie transportowany w dowolne miejsce, bez konieczności budowy infrastruktury przesyłowej – tłumaczy Przemysław Podgórski. – Posiadanie własnej skraplarni pozwoli Spółce uniezależnić się od zewnętrznych źródeł dostaw skroplonego gazu ziemnego. Zwiększy też bezpieczeństwo dostaw tego paliwa, które w dużej mierze trafia do kraju z importu.

Jednym z wymagających etapów tej inwestycji jest zakończenie prac budowlano-montażowych  związanych z instalacją. Środki na ten cel będą pochodziły m.in. z podwyższonego przez UNIMOT GAZ S.A. kapitału zakładowego spółki zależnej.

Zgodnie z założeniami, uruchomienie instalacji nastąpi w trzecim kwartale 2014 r. 

Warto podkreślić, że jest to kolejna, ważna inwestycja Spółki w ostatnim czasie. Miesiąc temu zależna od UNIMOT GAZ S.A. Spółka Celowa nabyła nowy podmiot, powołany do działania w sektorze paliwa gazowego w jednej z gmin województwa podlaskiego. Posiada on podpisane listy intencyjne z potencjalnymi odbiorcami, ma także zapewnione finansowanie budowy sieci oraz stacji regazyfikacyjnej.

Ponadto Spółka planuje rozbudowę sieci dystrybucyjnej na kolejnych obszarach, w oparciu o opracowane wcześniej projekty i wydane pozwolenia. W najbliższym czasie zależna od UNIMOT GAZ S.A. Spółka Celowa przewiduje akwizycję funkcjonującej, ok. 25-kilometrowej sieci gazowej, dystrybuującej gaz ziemny do niespełna 100 odbiorców nielimitowanych i gospodarstw domowych.

 

Polecamy również

AVIA Solar sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej AVIA Solar Sędziszów Małopolski

AVIA Solar, zarządzana przez Grupę Unimot, została sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej...

29 września 2023

Zobacz więcej

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Oświadczenie Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i...

26 września 2023

Zobacz więcej

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej