Menu

UNIMOT GAZ może importować gaz ziemny

Data publikacji: 11.10.13

image

UNIMOT GAZ S.A. otrzymał z URE koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą. Dzięki temu Spółka będzie mogła dokonywać zakupu gazu ziemnego, w tym LNG, od zagranicznych dostawców.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyraził zgodę na prowadzenie przez UNIMOT GAZ S.A. działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą. Decyzja ta umożliwi Spółce poszerzenie dotychczas podjętych działań na rynku gazu ziemnego w Polsce.

Przypomnijmy, że w czerwcu br. UNIMOT GAZ S.A. uzyskał koncesję URE na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi (OPG) oraz promesę koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym (OGZ). To pozwoliło Spółce rozpocząć działania związane z obrotem gazem ziemnym na terenie Polski. Obecnie, po otrzymaniu koncesji na import gazu ziemnego, UNIMOT GAZ S.A. będzie mógł wykorzystać możliwości, jakie stwarza ten rynek.

– Do tej pory zakup gazu ziemnego przez Spółkę był możliwy wyłącznie za pośrednictwem importerów lub z wydobycia lokalnego (PGNiG) – komentuje Bogusław Satława, Prezes UNIMOT GAZ S.A. – Uzyskana koncesja otwiera przed Spółką możliwość samodzielnego importu gazu ziemnego, co z kolei przyczyni się do rozpoczęcia kolejnego etapu prac nad wdrożeniem projektu.

Polecamy również

Spotkanie z Zarządem 29 maja 2024 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

23 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot wynajęła terminal LPG w niemieckim Wilhelmshaven

Unimot Paliwa, spółka z Grupy Unimot, zawarła umowę na przeładunek i magazynowanie gazu LPG w...

22 maja 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za I kwartał 2024 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2024 roku. Według...

10 maja 2024

Zobacz więcej