Menu

Świetne wyniki UNIMOT GAZ za II kwartał

Data publikacji: 08.08.14

image

Drugi kwartał okazał się bardzo korzystny dla UNIMOT GAZ S.A. Spółka nie tylko znacząco poprawiła wyniki z poprzedniego kwartału, ale w porównaniu z rokiem 2013 zanotowała prawie dwukrotny wzrost przychodów.

W drugim kwartale 2014 r. UNIMOT GAZ S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 176 643,1 tys. zł., zamykając ten okres zyskiem netto 1 848,4 tys. zł. Biorąc pod uwagę całe pierwsze półrocze, zysk netto Spółki przekroczył 2 mln zł i jest o 94,7% wyższy niż w analogicznym okresie 2013 r.

– Tak wyraźna poprawa wyników finansowych Spółki związania jest głównie z naszym intensywnym wejściem na rynek hurtowej sprzedaży oleju napędowego – komentuje Bogusław Satława, Prezes Zarządu UNIMOT GAZ S.A. – Wieloletnie doświadczenie Grupy UNIMOT w międzynarodowym obrocie produktami petrochemicznymi pozwoliło nam trafnie ocenić potrzeby rynku i w odpowiednim momencie poszerzyć ofertę o ten rodzaj paliwa. Za spory sukces należy też uznać fakt, że po zaledwie 3 miesiącach działalności w tym obszarze w gronie odbiorców Spółki znalazły się renomowane podmioty z branży.

Na dobre wyniki Spółki miała również wpływ hurtowa sprzedaż gazu oraz biopaliw. Należy przy tym zauważyć, że mimo czynników makroekonomicznych związanych z napięciami geopolitycznymi w Europie Wschodniej, które wpłynęły na globalny spadek sprzedaży gazu LPG, zwiększony popyt pozwolił Spółce utrzymać dobry poziom marż.

W omawianym okresie UNIMOT GAZ S.A. skupił się także na rozwoju projektów w segmencie gazu ziemnego. Spółka została współwłaścicielem skraplarni gazu ziemnego, a poprzez spółki zależne dokonała również akwizycji sieci gazowej. Ważnym krokiem w kierunku pełnoprawnego uczestnictwa Spółki w liberalizującym się rynku gazu ziemnego w Polsce było też zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy na obrót gazem ziemnym.

Osiągnięte w drugim kwartale wyniki potwierdzają słuszność realizowanych przez Spółkę działań i znacznie przybliżają nas do wyników prognozowanych na ten rok – dodaje Prezes Satława. 

Polecamy również

Grupa Unimot i jej spółka RCEkoenergia partnerem XXIV Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego PowerPol

19-20 lutego 2024 r. odbył się XXIV Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy PowerPol....

28 lutego 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za IV kwartał 2023 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2023 roku....

9 lutego 2024

Zobacz więcej

Urodzinowy benefit dla członków programu Unimot Klub+

Grupa Unimot, z okazji trzeciej rocznicy istnienia programu lojalnościowego dla akcjonariuszy –...

6 lutego 2024

Zobacz więcej