Menu

Strażacy szkolili się w rozlewni UNIMOT GAZ

Data publikacji: 28.03.13

image

28 marca na terenie rozlewni gazu Unimot Gaz w Zawadzkiem odbyło się szkolenie strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej. Grupa 27 przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej z województwa opolskiego poznała m.in. zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków oraz składowania materiałów niebezpiecznych.

Zajęcia zostały zrealizowane przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, w ramach programu kształcenia w zawodzie strażaka. Szkolenie przeprowadził kierownik rozlewni gazu Unimot Gaz Czesław Florecki.

– Dzisiejsze zajęcia dydaktyczne na terenie rozlewni mają charakter teoretyczny i odbywają się w ramach szkolenia uzupełniającego – wyjaśnił opiekun grupy mł. kpt. Krzysztof Płatek. – Celem takiego szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu strażaka na stanowiskach prac przewidzianych dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej oraz na stanowiskach równorzędnych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Wykłady obejmują dwa przedmioty: zagrożenia pożarowe i wybuchowe oraz bezpieczeństwo pożarowe budynków.

Strażacy mieli okazję zapoznać się z zasadami gromadzenia i magazynowania gazu, przyjrzeć się zainstalowanym systemom gaśniczym oraz aparaturze kontrolno-pomiarowej. Poznali też szczegóły procesu napełniania i rozładunku butli gazowych, zasady ich bezpiecznego użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziła rozbudowana instalacja zraszająca, służąca do schładzania dwóch potężnych zbiorników z gazem, oraz nowoczesny system stałego badania stężeń gazu.

Czesław Florecki edukował też strażaków w zakresie obsługi zastępczych źródeł zasilania na trenie rozlewni oraz odpowiadał na szereg pytań związanych z jakością gazu i sposobami jego wykorzystywania.

Zwieńczeniem kilkugodzinnych zajęć w plenerze był gorący posiłek w stołówce firmy.

Polecamy również

Spotkanie z Zarządem 24 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy Państwa na konferencję z udziałem Zarządu, której tematem będą wyniki Grupy...

19 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Unimot na konferencji poświęconej praktyce realizacji celów klimatycznych w logistyce i transporcie

17-18 kwietnia 2024 r. w Gdyni odbyła się konferencja poświęcona praktyce realizacji celów...

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność...

14 marca 2024

Zobacz więcej