Menu

Rekordowe przychody i zysk netto Grupy UNIMOT po IV kw. 2016 r.

Data publikacji: 13.02.17

image

Rekordowe przychody i zysk netto Grupy UNIMOT po IV kw. 2016 r. Przychody powyżej 2,5 mld zł, zysk netto przekroczył 30 mln zł.

UNIMOT, dynamicznie rozwijająca się multienergetyczna grupa kapitałowa, opublikowała sprawozdanie finansowe za IV kwartały 2016 r. Przychody Grupy wzrosły rok do roku o 85% do poziomu 2,53 mld zł, a zysk netto o ponad 142% do 30,1 mln zł. W samym IV kw. przychody wyniosły 1 mld zł, a zysk netto 9,8 mln zł.

Narastająco za 12 miesięcy 2016 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 2,53 mld zł w porównaniu do 1,37 mld zł przychodów w analogicznym okresie 2015 r. Natomiast skonsolidowany zysk netto po IV kw. 2016 r. wyniósł 30,1 mln zł, wobec 12,4 mln zł w 2015 r. Wypracowany wynik EBITDA w całym 2016 r. sięgnął 45,5 mln zł w porównaniu do 19,4 mln zł rok wcześniej.

– Rok 2016 był wyjątkowy dla Grupy UNIMOT pod wieloma względami. Nasza strategia wzrostu sprzedaży paliw płynnych zdecydowanie się sprawdza, co przekłada się na wzrost przychodów, zysku a także na poprawę marż. W każdym kolejnym kwartale 2016 r. poprawialiśmy nasz wynik co powodowało, że w ciągu roku dwukrotnie musieliśmy podnosić prognozy wyników. Rozpoczęliśmy sprzedaż energii elektrycznej, jesteśmy świetnie przygotowani by zwiększać sprzedaż gazu ziemnego. Nie bez znaczenia były również kwestie regulacji rynkowych, które ograniczyły działalność szarej strefy i zwiększyły popyt na olej napędowy ze sprawdzonych, legalnych źródeł. – mówi Robert Brzozowski, Prezes UNIMOT.

Skonsolidowany zysk netto w IV kwartale 2016 r. wyniósł 9,8 mln zł, a przychody 1,0 mld zł, w porównaniu do 4,2 mln zł zysku i 0,4 mld zł przychodów w IV kwartale 2015 r., co oznacza wzrost o odpowiednio 131% i 126%. Natomiast w zakresie EBITDA w IV kwartale 2016 r. Grupa wypracowała 14,4 mln zł, co stanowi wzrost o 126 % w porównaniu do IV kwartału 2015 r.

– Niemal cały 2016 rok poświęciliśmy również na solidne przygotowania do oferty publicznej akcji i przeniesienia notowań z NewConnect na rynek regulowany GPW. W efekcie możemy zaoferować inwestorom 2,2 mln akcji. Zapisy na akcje UNIMOT dla inwestorów indywidualnych trwają do przyszłego wtorku, 21 lutego. Środki z emisji przeznaczymy na zwiększenie obrotu paliwami płynnymi, chcemy rozwijać m. in. sieć stacji paliw AVIA, wdrażamy też aplikację do zakupów paliwa on-line pod nazwą Tankuj24dodaje Robert Brzozowski, Prezes UNIMOT.

Obejrzyj też komentarz wideo Prezesa Roberta Brzozowskiego do wyników kwartalnych.

 

Trwają zapisy na akcje UNIMOT

Zapisy na akcje wśród inwestorów indywidualnych przyjmowane są do 21 lutego, zapisy dla inwestorów instytucjonalnych potrwają o jeden dzień dłużej. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy w placówkach Domu Maklerskiego DM BOŚ, BM Alior Banku, DM PKO BP, DM mBanku, DM Millennium.

Oferta publiczna obejmuje emisję nie więcej 2,2 mln akcji. Inwestorom indywidualnym zaoferowano 20% akcji oferowanych. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 45 zł za akcję.

Zapis składany przez inwestora indywidualnego musi opiewać na co najmniej 50 akcji i nie więcej niż 200.000 akcji. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych, suma akcji na jakie opiewają zapisy nie może przekroczyć 200.000 akcji.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 5 831 797 akcji. Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej zostaną objęte przez nowych inwestorów będą oni posiadać blisko 27,4% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, uprawniających do 25,2% głosów na WZA. Akcje pozostające poza kontrolą większościowych akcjonariuszy stanowić będą 37,4% akcji Spółki, co stanowi 34,4% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Celem UNIMOT jest wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji Spółki i tym samym przeniesienie notowań z NewConnect na rynek GPW. Intencją Spółki jest aby akcje notowane na NewConnect oraz PDA nowej emisji zadebiutowały na rynku GPW niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji oferowanych w Publicznej Ofercie.

Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Doradcą prawnym Spółki w związku z Ofertą jest Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe UNIMOT
w mln zł IV kw. 2016 IV kw.  2015 zmiana
rdr
I-IV kw. 2016 I-IV kw. 2015 zmiana
rdr
Przychody ze sprzedaży 1 005,5 444,0 126,5% 2 531,7 1 368,2 85,0%
EBIT 13,4 5,8 131,1% 41,9 17,1 145,4%
EBITDA 14,4 6,4 125,7% 45,5 19,4 134,6%
Zysk netto 9,8 4,2 131,4% 30,1 12,4 142,1%

Polecamy również

AVIA GO: rusza aplikacja mobilna sieci stacji paliw AVIA w Polsce

UNIMOT, multienergetyczna grupa kapitałowa zarządzająca siecią stacji AVIA w Polsce,...

2 lipca 2024

Zobacz więcej

Grupa UNIMOT sponsorem Dni Jasła 2024

W dniach 21-23 czerwca 2024 roku odbyły się Dni Jasła 2024. Wydarzenie, którego...

26 czerwca 2024

Zobacz więcej