Menu

Najlepszy kwartał w historii UNIMOT

Data publikacji: 15.05.15

image

UNIMOT S.A. zakończył pierwszy kwartał 2015 r. przychodami ze sprzedaży na poziomie ponad 280 mln zł, przy zysku netto 2,01 mln zł. To najlepsze wyniki kwartalne w historii Spółki.

W I kwartale 2015 r. spółka UNIMOT S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 280,63 mln zł, czyli o 340% wyższe niż w porównywalnym okresie ub.r. Spółka zanotowała też skokowy wzrost zysku netto: 2,01 mln zł w porównaniu do 0,16 mln zł za pierwszy kwartał 2014 r. Tak znaczna poprawa wyników finansowych nastąpiła głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego.

– Osiągnęliśmy tak korzystne kwartalne wyniki finansowe za sprawą dominującego obecnie w naszej ofercie segmentu oleju napędowego – komentuje Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. – Co ważne, ponad trzykrotny wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest pochodną zwiększenia ilości sprzedaży, nie zaś wynikiem wzrostu cen. W minionym kwartale zrealizowaliśmy wysoko wolumenowe transakcje na rynkach międzynarodowych, dzięki czemu obrót tym paliwem stanowił największy, bo ponad 60-procentowy udział w ogólnych przychodach Spółki. Zwiększyliśmy tym samym przychody i rentowność nie tylko w porównaniu do pierwszego kwartału 2014 r.  – wyniki badanego okresu okazały się też najlepsze w historii Spółki – dodaje Przemysław Podgórski.

Na poprawę wyników UNIMOT S.A. w pierwszym kwartale miała również wpływ intensyfikacja sprzedaży biopaliw i biololejów, których łączny udział w przychodach stanowił 19%. Porównywalną część w strukturze przychodów zajęła sprzedaż gazu LPG – 18%, co świadczy o kontynuacji działalności Spółki na dotychczasowych liniach produktowych. Warto też zaznaczyć, że w minionym kwartale w Spółce nastąpił rozwój obrotu gazem ziemnym, w tym za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Wszystkie te działania wpłynęły na zwiększenie dywersyfikacji źródeł przychodów.

– Tak dobre rozpoczęcie roku jest konsekwencją podjętych decyzji, dotyczących poszerzenia oferty Spółki, jak również należytego wykorzystania możliwości, jakie w tym okresie stworzył rynek paliw – podsumowuje Przemysław Podgórski.

Polecamy również

AVIA Solar sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej AVIA Solar Sędziszów Małopolski

AVIA Solar, zarządzana przez Grupę Unimot, została sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej...

29 września 2023

Zobacz więcej

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Oświadczenie Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i...

26 września 2023

Zobacz więcej

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej