Menu

Minister Gospodarki przychylił się do wniosku UNIMOT GAZ

Data publikacji: 19.07.13

image

Spółka UNIMOT GAZ S.A. została zwolniona z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, co pozwoli jej ograniczyć koszty finansowe i administracyjne.

Zarząd UNIMOT GAZ S.A. otrzymał decyzję Ministra Gospodarki zwalniającą Spółkę z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do 1 czerwca 2015 r.
Decyzja ta umożliwi UNIMOT GAZ S.A. import maksymalnie 100 mln m³ gazu ziemnego rocznie. Zgodnie z przepisami określającymi warunki zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego, w ciągu roku Spółka będzie mogła dostarczyć gaz ziemny do maksymalnie 100 tys. odbiorców.

– Decyzja Ministra Gospodarki jest bardzo korzystna dla Spółki – twierdzi Bogusław Satława, Prezes UNIMOT GAZ S.A. – Zwolnienie z konieczności utrzymywania rezerw obowiązkowych umożliwi nam swobodny import gazu ziemnego (w tym LNG) z państw byłej WNP, bez ponoszenia kosztów związanych z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów obowiązkowych. Równolegle Spółka będzie mogła rozwijać działania zmierzające do rozpoczęcia importu gazu z innych kierunków, m.in. z krajów Unii Europejskiej – dodaje Bogusław Satława.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2013 r. Spółka UNIMOT GAZ S.A. uzyskała koncesję URE na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi (OPG) oraz promesę koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym (OGZ).

Obowiązek utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego przez przedsiębiorstwa energetyczne wprowadziła Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Spółka UNIMOT GAZ S.A. spełniła wszystkie przesłanki umożliwiające zwolnienie jej z tego obowiązku.

Polecamy również

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Oświadczenie Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i...

26 września 2023

Zobacz więcej

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej

Unimot opublikował wyniki za II kwartał 2023 r.

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2023 r....

14 września 2023

Zobacz więcej