Menu

Miliardowe obroty w UNIMOT

Data publikacji: 18.11.15

image

Obroty UNIMOT S.A. za ostatnie 10 miesięcy przekroczyły miliard złotych. Imponujące są też wyniki kwartalne Grupy, z których wynika, że w ciągu 9 miesięcy wypracowano niemal dwukrotnie wyższy zysk niż rok temu. 

Spółka UNIMOT odnotowała rekordowe wyniki. Zgodnie z informacjami opublikowanymi w raporcie bieżącym, w ciągu 10 miesięcy Spółka osiągnęła obroty w wysokości 1 056 mln zł. Z kolei z raportu kwartalnego za III kwartał wynika, że po 9 miesiącach Grupa UNIMOT osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 925 mln zł. Przełożyło się to na 7,9 mln zł czystego zysku, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.

– To był znakomity biznesowo okres dla UNIMOT  –  podsumowuje Robert Brzozowski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. – Od trzech kwartałów notujemy wzrost przychodów, osiągając przy tym wysoką dynamikę zysku na sprzedaży. Po raz pierwszy w historii UNIMOT S.A. możemy się też pochwalić ponad miliardowym obrotem, który uzyskaliśmy w ciągu 10 miesięcy działalności. To pokazuje jak ekspansywnie Spółka rozwija swoją działalność.

W III kwartale br. Grupa UNIMOT odnotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności, przy czym największy udział w przychodach stanowił hurtowy obrót olejem napędowym – ponad 60% ogólnej sprzedaży.

– Stale rozwijamy sieć sprzedaży oleju napędowego – dodaje Robert Brzozowski. – Duży nacisk kładziemy obecnie na model sprzedaży do klienta końcowego. Sukcesywnie zwiększamy też ilość baz udostępniających olej napędowy. Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie, zwiększamy dostawy importowane oleju napędowego drogą morską. W dalszym ciągu utrzymujemy też pozycję czołowego dystrybutora LPG w Polsce Południowej. W III kwartale odnotowaliśmy poprawę marż w tym segmencie.

Grupa rozwija też hurtową sprzedaż biopaliw i bioolejów, które w III kwartale br. stanowiły łącznie prawe  22% udziału w sprzedaży. Spółka poszerzyła swoje źródła zakupu tego paliwa.

Z kolei w sektorze gazu ziemnego Grupa kontynuuje – za pośrednictwem spółek celowych – działalność w zakresie rozbudowy sieci dystrybucyjnej i zwiększa ilość przyłączonych odbiorców końcowych.

– Osiągnięcie tak dobrych wyników za ostatnie 9 miesięcy dało nam podstawę do zwiększenia prognoz finansowych za 2015 r. – komentuje Robert Brzozowski. – Docelowo zakładamy uzyskanie przez Spółkę 11 mln zł zysku netto, czyli o 61% wyższego niż w poprzedniej  prognozie. Natomiast przewidywana wartość przychodów netto ze sprzedaży to 1 100 mln zł.

O korekcie prognoz Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2015.

 

 

Polecamy również

AVIA Solar sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej AVIA Solar Sędziszów Małopolski

AVIA Solar, zarządzana przez Grupę Unimot, została sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej...

29 września 2023

Zobacz więcej

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Oświadczenie Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i...

26 września 2023

Zobacz więcej

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej