Menu

Ekspansja UNIMOT GAZ na rynku gazu ziemnego

Data publikacji: 20.12.13

image

Wraz z końcem roku UNIMOT GAZ S.A. dynamicznie wkracza na rynek gazu ziemnego. Planuje wytwarzać skroplony gaz ziemny i pozyskać sieć dystrybucji. Spółka podpisała w tej sprawie List intencyjny.

Zarząd UNIMOT GAZ S.A. poinformował, że w dniu 19 grudnia 2013 r. został podpisany z Partnerem biznesowym List intencyjny w sprawie zawiązania spółki celowej. Jak wynika z dokumentu, działalność spółki celowej będzie polegała na wytwarzaniu skroplonego gazu ziemnego oraz tworzeniu sieci dystrybucji gazu ziemnego na wybranych niezgazyfikowanych terenach. Podmiotem dominującym w spółce będzie UNIMOT GAZ S.A.

– Transakcja ta jest dla naszej Spółki milowym krokiem w kierunku rozwoju działalności na rynku gazowniczym i w chwili obecnej stanowi priorytet  –  twierdzi Bogusław Satława, Prezes UNIMOT GAZ S.A. – Nasz Partner biznesowy to spółka z wieloletnim doświadczeniem w obszarze dystrybucji gazu ziemnego oraz produkcji gazu LNG. Zagwarantuje spółce celowej nie tylko niezbędną infrastrukturę służącą do skraplania gazu ziemnego (produkcji LNG), ale też rozbudowaną sieć dystrybucji.

Zgodnie z treścią Listu intencyjnego, UNIMOT GAZ S.A. zapewni spółce celowej wsparcie kapitałowe, stały dostęp do surowca oraz zaplecze logistyczno-administracyjne.

Dzięki tym działaniom Spółka UNIMOT GAZ S.A. będzie obecna w pełnym łańcuchu dostaw produktów gazowych – od producenta po odbiorcę końcowego.

– Z naszej perspektywy transakcja ta przyczyni się do wzmocnienia pozycji rynkowej UNIMOT GAZ S.A. i wzrostu wartości Spółki – dodaje Bogusław Satława.

List intencyjny przewiduje, że finansowanie projektu będzie realizowane poprzez wniesienie środków pieniężnych, emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki UNIMOT GAZ S.A. przez Partnera biznesowego, a także aktywów trwałych w postaci instalacji służącej do skraplania gazu ziemnego oraz sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego.

Zgodnie z warunkami listu intencyjnego, nowy podmiot planuje rozpocząć działalność operacyjną w pierwszym kwartale 2014 r.

Polecamy również

Unimot na konferencji poświęconej praktyce realizacji celów klimatycznych w logistyce i transporcie

17-18 kwietnia 2024 r. w Gdańsku odbyła się konferencja poświęcona praktyce realizacji celów...

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność...

14 marca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w polskich portach

Kontynuując przyjętą strategię dywersyfikacji działalności Grupy Unimot, spółka Unimot...

13 marca 2024

Zobacz więcej