Menu

Dynamiczny II kwartał w UNIMOT GAZ S.A.

Data publikacji: 14.08.13

image

Sezon wiosenny korzystnie wpłynął na rozwój Spółki UNIMOT GAZ S.A. Jak wynika z raportu za II kwartał 2013 r., przychody ze sprzedaży w Spółce są ponad dwukrotnie wyższe niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Zrealizowano też kolejne prace związane z wdrożeniem projektu obrotu gazem ziemnym, w tym LNG.

W II kwartale br. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 90,700 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2012, gdzie przychody wyniosły 44,488 mln zł. Wyniki te wyraźnie wskazują, że działania podjęte przez Spółkę w bieżącym roku przyniosły oczekiwany efekt. Obok znacznego wzrostu obrotów, udało się też wypracować wyższe marże.

– Największy udział w przychodach Spółki w II kwartale stanowił obrót gazem w hurcie, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży gazu z terminali zewnętrznych, również poza krajem – twierdzi Bogusław Satława, Prezes Zarządu UNIMOT GAZ S.A. – Na wyniki miała również wpływ rezerwa w wysokości 501 tys. zł, utworzona na przyszłe zobowiązania związane z obsługą zakupionych produktów.

W omawianym kwartale UNIMOT GAZ S.A. skupił się na pracach nad nowym projektem, związanym z gazem ziemnym. W czerwcu br. Spółka uzyskała koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi (OPG) oraz promesę koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym (OGZ). Z kolei w lipcu br. Minister Gospodarki wyraził zgodę na zwolnienie Spółki z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na okres dwóch lat, co korzystnie wpłynie na rentowność tego projektu.

– Kolejnym etapem prac nad wdrożeniem projektu związanego z obrotem gazem ziemnym jest podpisanie ramowych umów dystrybucyjnych z głównymi podmiotami działającymi w branży –  dodaje Prezes Satława.

Warto też podkreślić, że w ciągu 6 miesięcy działalności w bieżącym roku obrotowym Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 152,577 mln zł, czyli o 75% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Polecamy również

Grupa Unimot i jej spółka RCEkoenergia partnerem XXIV Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego PowerPol

19-20 lutego 2024 r. odbył się XXIV Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy PowerPol....

28 lutego 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za IV kwartał 2023 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2023 roku....

9 lutego 2024

Zobacz więcej

Urodzinowy benefit dla członków programu Unimot Klub+

Grupa Unimot, z okazji trzeciej rocznicy istnienia programu lojalnościowego dla akcjonariuszy –...

6 lutego 2024

Zobacz więcej