Menu

Dynamiczny II kwartał w UNIMOT GAZ S.A.

Data publikacji: 14.08.13

image

Sezon wiosenny korzystnie wpłynął na rozwój Spółki UNIMOT GAZ S.A. Jak wynika z raportu za II kwartał 2013 r., przychody ze sprzedaży w Spółce są ponad dwukrotnie wyższe niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Zrealizowano też kolejne prace związane z wdrożeniem projektu obrotu gazem ziemnym, w tym LNG.

W II kwartale br. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 90,700 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2012, gdzie przychody wyniosły 44,488 mln zł. Wyniki te wyraźnie wskazują, że działania podjęte przez Spółkę w bieżącym roku przyniosły oczekiwany efekt. Obok znacznego wzrostu obrotów, udało się też wypracować wyższe marże.

– Największy udział w przychodach Spółki w II kwartale stanowił obrót gazem w hurcie, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży gazu z terminali zewnętrznych, również poza krajem – twierdzi Bogusław Satława, Prezes Zarządu UNIMOT GAZ S.A. – Na wyniki miała również wpływ rezerwa w wysokości 501 tys. zł, utworzona na przyszłe zobowiązania związane z obsługą zakupionych produktów.

W omawianym kwartale UNIMOT GAZ S.A. skupił się na pracach nad nowym projektem, związanym z gazem ziemnym. W czerwcu br. Spółka uzyskała koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi (OPG) oraz promesę koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym (OGZ). Z kolei w lipcu br. Minister Gospodarki wyraził zgodę na zwolnienie Spółki z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na okres dwóch lat, co korzystnie wpłynie na rentowność tego projektu.

– Kolejnym etapem prac nad wdrożeniem projektu związanego z obrotem gazem ziemnym jest podpisanie ramowych umów dystrybucyjnych z głównymi podmiotami działającymi w branży –  dodaje Prezes Satława.

Warto też podkreślić, że w ciągu 6 miesięcy działalności w bieżącym roku obrotowym Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 152,577 mln zł, czyli o 75% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Polecamy również

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Oświadczenie Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i...

26 września 2023

Zobacz więcej

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej

Unimot opublikował wyniki za II kwartał 2023 r.

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2023 r....

14 września 2023

Zobacz więcej