Menu

50% zysku dla akcjonariuszy UNIMOT GAZ

Data publikacji: 28.06.13

image

Walne Zgromadzenie Spółki UNIMOT GAZ S.A. zdecydowało o przeznaczeniu większej części zysku na wypłatę dywidendy. Do akcjonariuszy Spółki trafi 50% zysku netto, wypracowanego w 2012 r.

Walne Zgromadzenie UNIMOT GAZ S.A., które odbyło się 27 czerwca br., podjęło decyzję o zwiększeniu części zysku przeznaczonego na wypłatę dywidendy. Zgodnie z tą decyzją, akcjonariusze Spółki otrzymają nie 30% (jak rekomendował Zarząd), ale 50% zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012, co stanowi 769 tys. złotych, czyli 0,24 złote na akcję.  Pozostała część zysku zostanie przeznaczona m.in. na kapitał zapasowy Spółki.

Przypomnijmy, że decyzję o przyjęciu polityki dywidendowej Zarząd UNIMOT GAZ S.A. podjął na początku marca 2013 r. Zgodnie z założeniami polityki, po osiągnięciu w roku 2012 zysku netto, Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 30% z tego zysku.

– Decyzja Walnego Zgromadzenia o zwiększeniu dywidendy została podjęta po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą Spółki – twierdzi Przemysław Podgórski, Członek Zarządu UNIMOT GAZ S.A. – Zapewnienie akcjonariuszom wyższego udziału w osiągniętym zysku jest możliwe dzięki dobrym wynikom i kondycji finansowej Spółki oraz korzystnym perspektywom rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności w kolejnych latach. Wpływ na tę decyzję miały zapewne takie czynniki, jak: stabilne finansowanie UNIMOT GAZ S.A., płynność finansowa oraz rozwój działalności operacyjnej Spółki w roku 2012 – dodaje Przemysław Podgórski.

Proponowany dzień dywidendy to 12 lipca, a dzień wypłaty –  31 lipca.

Polecamy również

Grupa Unimot i jej spółka RCEkoenergia partnerem XXIV Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego PowerPol

19-20 lutego 2024 r. odbył się XXIV Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy PowerPol....

28 lutego 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za IV kwartał 2023 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2023 roku....

9 lutego 2024

Zobacz więcej

Urodzinowy benefit dla członków programu Unimot Klub+

Grupa Unimot, z okazji trzeciej rocznicy istnienia programu lojalnościowego dla akcjonariuszy –...

6 lutego 2024

Zobacz więcej