Menu

50% zysku dla akcjonariuszy UNIMOT GAZ

Data publikacji: 28.06.13

image

Walne Zgromadzenie Spółki UNIMOT GAZ S.A. zdecydowało o przeznaczeniu większej części zysku na wypłatę dywidendy. Do akcjonariuszy Spółki trafi 50% zysku netto, wypracowanego w 2012 r.

Walne Zgromadzenie UNIMOT GAZ S.A., które odbyło się 27 czerwca br., podjęło decyzję o zwiększeniu części zysku przeznaczonego na wypłatę dywidendy. Zgodnie z tą decyzją, akcjonariusze Spółki otrzymają nie 30% (jak rekomendował Zarząd), ale 50% zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012, co stanowi 769 tys. złotych, czyli 0,24 złote na akcję.  Pozostała część zysku zostanie przeznaczona m.in. na kapitał zapasowy Spółki.

Przypomnijmy, że decyzję o przyjęciu polityki dywidendowej Zarząd UNIMOT GAZ S.A. podjął na początku marca 2013 r. Zgodnie z założeniami polityki, po osiągnięciu w roku 2012 zysku netto, Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 30% z tego zysku.

– Decyzja Walnego Zgromadzenia o zwiększeniu dywidendy została podjęta po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą Spółki – twierdzi Przemysław Podgórski, Członek Zarządu UNIMOT GAZ S.A. – Zapewnienie akcjonariuszom wyższego udziału w osiągniętym zysku jest możliwe dzięki dobrym wynikom i kondycji finansowej Spółki oraz korzystnym perspektywom rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności w kolejnych latach. Wpływ na tę decyzję miały zapewne takie czynniki, jak: stabilne finansowanie UNIMOT GAZ S.A., płynność finansowa oraz rozwój działalności operacyjnej Spółki w roku 2012 – dodaje Przemysław Podgórski.

Proponowany dzień dywidendy to 12 lipca, a dzień wypłaty –  31 lipca.

Polecamy również

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Oświadczenie Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i...

26 września 2023

Zobacz więcej

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej

Unimot opublikował wyniki za II kwartał 2023 r.

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2023 r....

14 września 2023

Zobacz więcej