Menu

WYSOKIE PRZYCHODY W UNIMOT GAZ

Data publikacji: 13.05.13

image

Aż o 30 proc. wzrosły miesięczne przychody w UNIMOT GAZ S.A. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, sprzedaż jest dwukrotnie wyższa. To najlepszy wynik w historii Spółki.

Według wstępnych danych, w kwietniu 2013 r. Spółka UNIMOT GAZ osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 31,030 mln zł. To aż o 30 proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu i dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie roku 2012.

 – Wzrost przychodów Spółki w pierwszych miesiącach bieżącego roku wynika głównie z obrotu gazem w hurcie – twierdzi Przemysław Podgórski, Członek Zarządu UNIMOT GAZ S.A.  – Prowadzimy intensywną dystrybucję gazu z terminali zewnętrznych, rozwijamy sprzedaż krajową  oraz zagraniczną m.in. na Węgrzech i Słowacji. Stale rozwijamy też sprzedaż gazu w pozostałych grupach produktowych, takich jak butle z gazem oraz gaz dla celów grzewczych. Wysokie obroty uzyskane w pierwszym kwartale bieżącego roku (które w stosunku do analogicznego okresu w 2012 r. wzrosły o 44 proc.) potwierdzają, że obrana strategia okazała się słuszna i pozwoliła na zajęcie znaczącej pozycji rynkowej w krótkim czasie.

 Zarząd Spółki podjął też decyzję o rozszerzeniu informacji finansowych, przekazywanych w raportach kwartalnych, o pełny bilans oraz rachunek zysków i strat. Warto podkreślić, że publikowanie tego rodzaju danych obecnie nie należy do obowiązków informacyjnych spółek notowanych na NewConnect.

 – Ujawnienie szczegółowych informacji finansowych przez UNIMOT GAZ S.A. pozwala na wnikliwą analizę wyników oraz sytuacji majątkowej Spółki – wyjaśnia Przemysław Podgórski. – Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom Spółka stanie się jeszcze bardziej transparentna i wiarygodna dla inwestorów oraz potencjalnych partnerów biznesowych, a tym samym wyróżni się na tle innych podmiotów w branży. 

Polecamy również

Spotkanie z Zarządem 29 maja 2024 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

23 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot wynajęła terminal LPG w niemieckim Wilhelmshaven

Unimot Paliwa, spółka z Grupy Unimot, zawarła umowę na przeładunek i magazynowanie gazu LPG w...

22 maja 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za I kwartał 2024 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2024 roku. Według...

10 maja 2024

Zobacz więcej