Menu

UNIMOT uzyskał aktualizacje koncesji

Data publikacji: 25.01.21

image

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał nowe decyzje koncesyjne dla UNIMOT S.A. w zakresie obrotu  paliwami ciekłymi w kraju i z zagranicą. Zatem uprawnienia Spółki do prowadzenia działalności handlowej na rynku paliw zostały dostosowane do obowiązujących przepisów prawa.

Decyzje Prezesa URE z dnia 18 stycznia 2021 r. zaktualizowały posiadane przez UNIMOT S.A. koncesje: na obrót paliwami ciekłymi w kraju (OPC) i na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ).

Powyższe decyzje z sukcesem zamykają prowadzone przed Urzędem Regulacji Energetyki postępowania koncesyjne, do których obligowały naszą Spółkę zmiany w przepisach prawa – mówi Maciej Ciszewski, Główny Specjalista ds. Regulacji Energetycznych UNIMOT S.A.  Zmiany o których mowa zawarto w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących – wyjaśnia Maciej Ciszewski.

Zaktualizowane koncesje uprawniają UNIMOT do obrotu paliwami ciekłymi na terenie kraju, z wykorzystaniem m.in. baz paliwowych i stacji paliw oraz do obrotu z zagranicą. Spółka może kontynuować handel paliwami w pełnym zakresie produktowym ujętym w koncesjach. Jednocześnie okres obowiązywania wszystkich koncesji został utrzymany do końca 2030 roku. Dzięki zaktualizowanym koncesjom UNIMOT może nadal rozwijać swoją działalność, podnosząc tym samym swój poziom konkurencyjności na krajowym i międzynarodowym rynku paliw.

Szczegółowy wykaz paliw ciekłych wraz z kodami CN znajduje się w oryginale każdej koncesji dostępnej pod poniższymi linkami:

Polecamy również

Spotkanie z Zarządem 24 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy Państwa na konferencję z udziałem Zarządu, której tematem będą wyniki Grupy...

19 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Unimot na konferencji poświęconej praktyce realizacji celów klimatycznych w logistyce i transporcie

17-18 kwietnia 2024 r. w Gdyni odbyła się konferencja poświęcona praktyce realizacji celów...

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność...

14 marca 2024

Zobacz więcej