Menu

UNIMOT publikuje prognozę wyniku na 2021 rok

Data publikacji: 18.12.20

image

Spółka UNIMOT S.A. prognozuje osiągnięcie w 2021 roku skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na poziomie 75,3 mln zł  czyli o 38,7% wyższej od pierwotnej wartości, którą Spółka opublikowała w ramach Strategii Grupy Kapitałowej UNIMOT na lata 2018-2023 ogłoszonej 28 czerwca 2018 r.

Gdy w czerwcu 2018 Grupa UNIMOT publikowała swoją 5-lenia strategię rozwoju, na rok 2021 zakładany wynik finansowy wskazywał osiągnięcie skonsolidowanej EBITDA skorygowanej w wysokości 54,3 mln zł. W dniu dzisiejszym Zarząd UNIMOT S.A. opublikował prognozę, która zakłada osiągnięcie skonsolidowanej EBITDA skorygowanej w 2021 r. na poziomie 75,3 mln zł.

Prognoza została dokonana w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową Grupy Kapitałowej UNIMOT, a także oczekiwania Zarządu co do przyszłości. Zarząd spodziewa się m.in. wyższych wolumenów oleju napędowego oraz pozytywnego wpływu na wynik biznesów LPG, energii elektrycznej, gazu ziemnego, a także dynamicznie rozwijającego się segmentu fotowoltaiki (w zakresie sprzedaży paneli fotowoltaicznych).

Jednocześnie Grupa identyfikuje szereg wyzwań w kolejnym roku.– Na 2021 rok zakładamy nieco niższy wynik niż na 2020. Po pierwsze bieżący rok jest dla nas bardzo udany, a nasze wyniki mierzone wolumenami, przychodami ze sprzedaży i EBITDA Skorygowana będą rekordowe. Po drugie, musimy pamiętać, że wciąż działamy w otoczeniu trwającej pandemii i cyklicznie wprowadzanych nowych obostrzeń. Dodatkowo, widzimy wyzwania w biznesie paliw – spodziewamy się presji na marże oleju napędowego i utrzymania niestabilnej sytuacji na rynku biopaliw. W kolejnych miesiącach będziemy też wkładać wysiłki w budowanie struktur operacyjnych w nowym obszarze biznesowym skoncentrowanym na OZE – mówi Adam Sikorski Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Opublikowana prognoza nie uwzględnia niemożliwych w tej chwili  do oszacowania efektów wpływu pandemii COVID-19 na rynek oraz zapowiedzianej przez PKN ORLEN akwizycji Grupy Lotos. Powyższe okoliczności mogą mieć z dużym prawdopodobieństwem wpływ na przedstawioną prognozę. Zarząd będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji prognozy, a w przypadku jej istotnej zmiany – przekaże taką informację do publicznej wiadomości.

Polecamy również

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za IV kwartał 2023 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2023 roku....

9 lutego 2024

Zobacz więcej

Urodzinowy benefit dla członków programu Unimot Klub+

Grupa Unimot, z okazji trzeciej rocznicy istnienia programu lojalnościowego dla akcjonariuszy –...

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Unimot Aviation uruchamia działalność w sektorze lotnictwa pasażerskiego

Unimot Aviation, spółka, która dołączyła w 2023 r. do Grupy Unimot, intensywnie rozwija swoje...

23 stycznia 2024

Zobacz więcej