Menu

UNIMOT podsumował 1 półrocze 2018

Data publikacji: 22.08.18

image

Przychody Grupy UNIMOT w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosły 1 521 mln zł (co oznacza wzrost o 5,6 proc. r/r), a EBITDA skorygowana osiągnęła wartość 10,1 mln zł.

Prezentacja wynikowa

W pierwszym półroczu 2018 r. przychody Grupy UNIMOT ogółem wyniosły 1 521 mln zł i były o 5,6 proc. wyższe niż rok wcześniej (1 440,1 mln zł). Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 14,4 mln zł oraz ujemny wynik EBITDA na poziomie 7,5 mln zł. Istotny wpływ na wyniki Grupy miała niższa wycena zapasu obowiązkowego oleju napędowego, przesunięcie kosztów związane z NCW  i zapasem obowiązkowym oraz rezerwy. EBITDA skorygowana o wpływ tych czynników wyniosła 10,1 mln zł wobec 14,1 mln zł EBITDA skorygowanej za I półrocze 2017 r.

W drugim kwartale 2018 r. Grupa UNIMOT osiągnęła przychody ogółem na poziomie 843,9 mln zł, czyli o ponad 11 proc. wyższe niż rok wcześniej (774,7 mln zł). Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 12,5 mln zł, w porównaniu do 4,2 mln zł zysku przed rokiem, natomiast wynik EBITDA osiągnął ujemną wartość 8,3 mln zł, wobec 7,6 mln zł w I półroczu 2017. Wynik EBITDA po skorygowaniu wyniósł natomiast 1,6 mln zł wobec 1,9 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

– Utrzymujące się w pierwszej połowie bieżącego roku niskie marże, niepokrywające znacznie wyższych niż w poprzednich okresach kosztów realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, koszty utrzymania zapasów obowiązkowych, a także wyjątkowo niesprzyjające otoczenie rynkowe wpłynęły na to, iż Grupa UNIMOT zakończyła I półrocze słabszym niż w 2017 r. wynikiem finansowym – twierdzi Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. – Po skorygowaniu danych o wpływ czynników typowo księgowych, wynik ten jest dodatni, ale o 28,5 proc. niższy niż przed rokiem (EBITDA skorygowana 10,1 mln zł w 2018 r. wobec 14,1 mln zł w 2017 r.).

W podziale na segmenty działalności, w omawianym okresie UNIMOT zwiększył przychody w zakresie hurtowej sprzedaży oleju napędowego. Spółka borykała się jednak z wyższymi niż w 2017 r. kosztami realizacji NCW, jak również z bardzo niskimi poziomami marż hurtowych na początku br., a także dynamicznym wzrostem cen oleju napędowego w miesiącach kwiecień i maj.

W segmencie sprzedaży LPG w pierwszej połowie br. Grupa działała w bardzo niekorzystnym otoczeniu rynkowym. W związku z ograniczeniami w dostępie produktu w naszym kraju, wzrosły koszty jego transportu, przeładunku oraz wymuszonych postojów towaru w bazach magazynowych, co w konsekwencji wpłynęło na osiągnięcie niższych marż. Mimo niesprzyjających warunków rynkowych, UNIMOT zanotował w tym okresie wzrost wolumenów sprzedaży o 12,2% r/r, co przełożyło się na wzrost przychodów o prawie 11% r/r. Było to możliwe m.in. dzięki uruchomieniu sprzedaży z terminala w nowej lokalizacji, a także skróceniu łańcucha dostaw LPG. UNIMOT rozwijał w szczególności aktywność importową, poprzez terytorium Białorusi, zwiększając jednocześnie portfel zagranicznych odbiorców.

W segmencie gazu ziemnego Grupa zanotowała wzrost wolumenów, a co za tym idzie przychodów, natomiast wyniki wciąż obciążone były wysokimi kosztami odsetkowymi, niekorzystnym kontraktem na zakup gazu oraz zbyt niskimi poziomami taryf sprzedażowych i dystrybucyjnych. Od sierpnia br. UNIMOT ma podpisaną nową, wyraźnie korzystniejszą cenowo umowę na dostawy gazu ziemnego,  a produkt sprzedaje wg wyższych taryf niż w I półroczu bieżącego roku. Ponadto, Grupa kontynuuje obecnie szereg analiz zmierzających do optymalizacji tego obszaru biznesowego.

Zarząd UNIMOT S.A. ocenia, że mimo osiągnięcia w I półroczu 2018 r. gorszej rentowności, zapowiadana w strategii prognoza w całym br. zostanie zrealizowana.

– Szczyt sezonu konsumpcji oleju napędowego przypada na III i IV kwartał, co przy poziomie wyższych marż na produkcie oznacza, że w drugim półroczu spodziewamy się poprawy wyników w tym segmencie – komentuje Adam Sikorski. – Przypomnę też, że w czerwcu br. weszła oczekiwana przez nas nowelizacja ustawy o biopaliwach, która umożliwi nam odzyskanie kosztów związanych z nadwykonaniem NCW. Ponadto, zamierzamy systematycznie poprawiać efektywność wszystkich biznesów Grupy. Podejmujemy w tym celu wiele działań, zarówno od strony przychodowej, jak i kosztowej. 

Obecnie w Grupie trwa proces optymalizacji kosztów operacyjnych, mający na celu osiągnięcie bardziej konkurencyjnej pozycji na rynku. Zgodnie z decyzją Zarządu, do końca bieżącego roku koszty te mają być obniżone o ok. 9,5%. Ponadto UNIMOT planuje zintensyfikować działalność w segmencie detalicznej sprzedaży paliw (200 stacji paliw w sieci AVIA do 2023 r.), zbudować nowe źródło zysków w postaci produktów pozapaliwowych, dostępnych na stacjach AVIA, podwoić sprzedaż gazu LPG, a także rozwinąć atrakcyjne obszary biznesowe w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Czynnikiem wpierającym realizację powyższych założeń oraz strategicznych celów jest dokonana w dniu 21 sierpnia br. zmiana w Zarządzie UNIMOT S.A. i powołanie na stanowisko Prezesa  Pana Adama Sikorskiego – współzałożyciela Grupy UNIMOT oraz jej głównego akcjonariusza. Ogromne doświadczenie Pana Adama Sikorskiego w branży paliwowej, jak również fakt, że jest on twórcą jednej z największych, prywatnych firm na rynku energetycznych w Polsce, a także Członkiem Zarządu AVIA International, stanowi najlepszą gwarancję rozwoju i bezpieczeństwa całej Grupy UNIMOT.

Polecamy również

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Oświadczenie Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i...

26 września 2023

Zobacz więcej

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej

Unimot opublikował wyniki za II kwartał 2023 r.

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2023 r....

14 września 2023

Zobacz więcej