Menu

UNIMOT otrzymał aktualizacje koncesji

Data publikacji: 12.01.18

image

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał nowe decyzje koncesyjne dla UNIMOT S.A. w zakresie obrotu (w tym z zagranicą), wytwarzania i magazynowania paliw ciekłych. Uprawnienia Spółki do prowadzenia działalności handlowej na rynku paliw zostały przedłużone i rozszerzone.

Decyzje Prezesa URE z dnia 10 stycznia 2018 r. zaktualizowały posiadane przez UNIMOT S.A. koncesje na obrót w tym z zagranicą, wytwarzanie i magazynowanie (w tym przeładunek) paliw ciekłych (OPC, OPZ, WPC i MPC).

Powyższe decyzje z sukcesem zamykają procedowanie postępowań koncesyjnych, do których obligowały naszą Spółkę zmiany w ustawodawstwie – wyjaśnia Maciej Ciszewski, Główny Specjalista ds. Regulacji Energetycznych UNIMOT S.A. – Znowelizowane ustawy wprowadziły szereg zmian w obszarze koncesjonowania paliw ciekłych, przede wszystkim odpowiednio je definiując. Bardzo istotne było też określenie przez Ministra Energii szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie, przeładunek, przesyłanie, dystrybucja, obrót oraz przewóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Zaktualizowane koncesje uprawniają UNIMOT do obrotu paliwami ciekłymi na terenie kraju, z wykorzystaniem m.in. baz paliwowych oraz stacji paliw, oraz do obrotu z zagranicą. Dodatkowo, Spółka może handlować paliwami lotniczymi, a w ramach koncesji na magazynowanie może świadczyć usługi przeładunku jak i magazynowania paliw ciekłych. Okres obowiązywania wszystkich koncesji został przedłużony do końca 2030 r.

Dzięki zaktualizowanym koncesjom UNIMOT może w przyszłości poszerzyć swoją ofertę handlową, podnosząc tym samym swój poziom konkurencyjności na międzynarodowym rynku paliw.

Polecamy również

Podsumowanie realizacji strategii ESG

Grupa UNIMOT, największa w Polsce niezależna grupa paliwowo-energetyczna, dokładnie rok temu...

23 marca 2023

Zobacz więcej

Grupa Unimot po raz kolejny wyróżniona w rankingu Giełdowa Spółka Roku

Grupa Unimot, największa w Polsce niezależna grupa paliwowo-energetyczna, po raz kolejny została...

17 marca 2023

Zobacz więcej

Grupa Unimot sfinalizowała zakup udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

7 marca 2023

Zobacz więcej