Menu

Szacunkowe wyniki Grupy Unimot za I kwartał 2022 r.

Data publikacji: 19.05.22

image

Grupa Unimot opublikowała wstępne, szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2022 r.

Skonsolidowane dane wstępne wynoszą:

  • Przychody ogółem: 2 371 mln zł;
  • EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 146,8 mln zł;
  • EBITDA skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego, uzasadnione przesunięcia oraz zdarzenia jednorazowe): 85,1 mln zł.

O wstępnych szacunkach wartości skonsolidowanej EBITDA skorygowanej za I kwartał 2022 r. Grupa Unimot informowała w raporcie bieżącym opublikowanym na początku kwietnia, podając wartość szacunkową 80,0 mln zł.

Porównywalne, dane skonsolidowane za I kwartał 2021 r. wynoszą:

  • Przychody ogółem: 1 572,3 mln zł;
  • EBITDA: 42,6 mln zł;
  • EBITDA Skorygowana: 28,3 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w I kw. 2022 r. miały gwałtowne zmiany cen paliw przy wzmożonym popycie i zwiększeniu wolumenów, co przełożyło się z kolei na dynamiczny wzrost marż na sprzedaży paliw, biopaliw i gazu płynnego LPG.

Główna korekta do wyniku EBITDA to realizacja zysków z transakcji na rynku energii elektrycznej zawartych w ubiegłym roku przez spółkę Tradea, na poziomie 21,5 mln zł o czym Grupa informowała w styczniu tego roku. Wpływ miały również wyceny zapasów obowiązkowych oleju napędowego, przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi i gazowymi oraz innymi produktami energetycznymi.

Przedstawione dane wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych zarządowi spółki wstępnych danych finansowych za I kwartał 2022 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2022 r., który zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany 23 maja 2022 r.

EBITDA skorygowana w rozumieniu Emitenta to zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) skorygowany o wpływ wyceny zapasów paliw ciekłych i gazowych oraz innych produktów energetycznych, przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi i gazowymi oraz innymi produktami energetycznymi, a także zdarzenia o charakterze jednorazowym.

 

Polecamy również

Spotkanie z Zarządem 29 maja 2024 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

23 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot wynajęła terminal LPG w niemieckim Wilhelmshaven

Unimot Paliwa, spółka z Grupy Unimot, zawarła umowę na przeładunek i magazynowanie gazu LPG w...

22 maja 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za I kwartał 2024 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2024 roku. Według...

10 maja 2024

Zobacz więcej