Menu

Spółka z Grupy Unimot zawarła warunkową umowę sprzedaży udziałów spółki Naturalna Energia

Data publikacji: 17.12.21

image

17 grudnia 2021 r. spółka Unimot Energia i Gaz zawarła warunkową umowę dotyczącą sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Naturalna Energia, które stanowią 80 proc. udziałów tej spółki, zakupionych przez Unimot Energia i Gaz w grudniu 2020 r.

Unimot Energia i Gaz, spółka z Grupy Unimot, zawarła z Dominikiem Cicheckim i Łukaszem Hołubowskim, założycielami spółki Naturalna Energia, umowy dotyczące zakończenia inwestycji Grupy Unimot w tę spółkę, w tym warunkowe porozumienie o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektów farm fotowoltaicznych, zawartej 14 grudnia 2020 r. wraz z umowami wykonawczymi.

W celu wykonania porozumienia spółka Unimot Energia i Gaz zawarła z jednym z założycieli spółki Naturalna Energia, umowę sprzedaży 80 proc. udziałów w spółce Naturalna Energia, stanowiących cały pakiet udziałów należących do Unimot Energia i Gaz oraz umowę sprzedaży wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych Naturalnej Energii.

Porozumienie wejdzie w życie pod warunkiem zapłaty przez kupującego na rzecz Unimot Energia i Gaz ceny sprzedaży udziałów i ceny sprzedaży wierzytelności do dnia 31 grudnia 2021 r. Potencjalny zakup przez jednego z założycieli ma nastąpić poprzez współfinansowanie z podmiotami zewnętrznymi przy założeniu pozyskania tego finansowania. Biorąc pod uwagę dotychczas poniesione koszty w związku z tą inwestycją przez Unimot Energia i Gaz w łącznej wysokości ok. 1,2 mln zł, spółka, przy założeniu spełnienia się warunku, o którym mowa powyżej, zrealizuje zysk z inwestycji w wysokości ok. 4,3 mln zł.

Przez rok projekty wchodzące w skład portfolio Naturalnej Energii były sukcesywnie rozwijane i weszły na kolejne poziomy zaawansowania, dzięki czemu po spełnieniu warunków zawartej dzisiaj umowy mamy szansę zarobić na tej transakcji. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że rozwój w obszarze odnawialnych źródeł energii pozostanie jednym z celów strategicznych Grupy Unimot. Spółka Unimot Energia i Gaz, odpowiadająca za segment fotowoltaiki w Grupie i rozwijająca go pod marką AVIA Solar, posiada bezpośrednio w swoim portfolio także inne projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 30 MW, które zamierza rozwijać nie wykluczając budowy ze środków własnych lub na zlecenie pomiotów trzecich – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Polecamy również

Spotkanie z Zarządem 29 maja 2024 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

23 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot wynajęła terminal LPG w niemieckim Wilhelmshaven

Unimot Paliwa, spółka z Grupy Unimot, zawarła umowę na przeładunek i magazynowanie gazu LPG w...

22 maja 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za I kwartał 2024 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2024 roku. Według...

10 maja 2024

Zobacz więcej