Menu

Czat inwestorski UNIMOT S.A.

Data publikacji: 20.11.14

image

20 listopada o godz. 13.00 odbył się czat inwestorski, poświęcony omówieniu wyników finansowych UNIMOT S.A. za III kwartał. 

Na pytania inwestorów odpowiadał Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. Poniżej publikujemy zapis czatu. 

Moderator: Zapraszamy udziału w czacie inwestorskim z Przemysławem Podgórskim, Prezesem Zarządu UNIMOT S.A. Zachęcamy do logowania i zadawania pytań!

Moderator: Witamy Państwa. Widzimy, że pierwsze pytania już spływają. Informujemy, że można już pobrać nasz factsheet. Czat rozpocznie się o godz. 13.00

gaz_inwestor: witam, długo trzymałem akcje duona, od jakiegoś czasu Wami się zainteresowałem

Przemysław Podgórski: Dziękujemy za zainteresowanie, zachęcamy do podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o nasze dane finansowe oraz publikowane raporty.

Robin: spółka planowała na ten rok duże inwestycje w gaz ziemny.. z tego co pamiętam to między innymi miało dojść do dość znacznej akwizycji. Czy doszła ona już do skutku?

Przemysław Podgórski: Poprzez spółkę celową dokonaliśmy akwizycji sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego o dł. 22 km, z niespełna 100 obiorcami. Nabyliśmy aktywa w postaci skraplarni gazu ziemnego oraz stacji regazyfikacji LNG.

Wierny: Witam chciałem zapytać o plany wejścia na główny parkiet? Obecne obroty na spółce nie zachęcają inwestorów. Postrzegane są jako ryzyko z punktu widzenia możliwości swobodnego zarządzania zainwestowanymi środkami

Przemysław Podgórski: Mamy świadomość ograniczeń wynikających z niskiego free float, Spółka informowała już o planach wejścia na GPW, a wzrost kapitalizacji i rentowności prowadzonej działalności przybliża nas do realizacji tych planów.

Mirek: Skąd spółka kupuje LNG? Czy Z Kaliningradu też?

Przemysław Podgórski: Dokonywaliśmy zakupu krajowego i zagranicznego LNG. W związku z uruchomieniem własnej skraplarni, dalszy obrót zamierzamy prowadzić głównie w oparciu o własny LNG. Wg naszej wiedzy LNG z Kaliningradu na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze dostępny.

borek: spółka odnotowała dwukrotny wzrost sprzedaży w okresie pierwszych 9 miesięcy 2014 roku. co złożyło się na tak dobry wynik?

Przemysław Podgórski: Na tak dobre wyniki wpłynęła intensyfikacja sprzedaży biopaliw, ale przede wszystkim rozpoczęcie hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz utrzymanie wysokich wolumenów sprzedaży w zakresie LPG.

Wierny: Jak Pan ocenia obecny wkład inwestorów z Hiszpanii? Jak firma wykorzystuje doświadczenia Hiszpanów? Jak to wpływa na dalsza strategie rozwoju spółki?

Przemysław Podgórski: Nasi hiszpańscy akcjonariusze posiadają bogatą wiedzę, kontakty i doświadczenie w zakresie międzynarodowego obrotu gazem ziemnym. Dzięki ich wsparciu Spółka ma dostęp do tej wiedzy, doświadczenia, z czego intensywnie korzysta, m.in. w zakresie szkoleń.

nowak: drugie pytanie: jak idzie sprzedaż i w ogóle cały biznes związany z biopaliwami? Spółka będzie go kontynuować?

Przemysław Podgórski: W omawianym III kwartale udział biopaliw w sprzedaży netto Grupy stanowił 9%. Zamierzamy kontynuować i rozwijać tę działalność.

mobi: Co to jest za przychód finansowy inny o wartości 1 mln zł?

Przemysław Podgórski: Pozycja inne przychody finansowe obejmuje dodatnie różnice kursowe oraz wynik na transakcjach zabezpieczających ceny produktów. Jak wskazywaliśmy w raporcie kwartalnym, w Spółce obowiązują procedury zabezpieczenia zarówno cen produktów (ON), jak i ryzyka walutowego.

tom: Kiedy będzie skorygowana prognoza na ten i przyszłe lata, skoro po III kw. br. Spółka już wykonała plan na cały 2014r. ?

Przemysław Podgórski: Korekta prognozy została opublikowana w dniu dzisiejszym. Zakłada ona wzrost obrotów do 670 mln zł oraz wzrost zysku netto do 4,5 mln zł na koniec 2014 r.

nowak: pewnie nie tylko mnie to interesuje: spółka wypłaci dywidendę za 2014 rok?

Przemysław Podgórski: Podtrzymujemy publikowana politykę dywidendy, zakładającą wypłatę dywidendy również za rok 2014.

tom: Czy firma zamierza w większym stopniu zaangażować się w zaopatrywanie spółek w Polsce gazem ziemnym ?

Przemysław Podgórski: Rozwój Spółki w sektorze gazu ziemnego jest jednym z naszych strategicznych celów. Mamy już za sobą pierwsze transakcje na TGE oraz inwestycje w infrastrukturę, umożliwiające dotarcie do odbiorców indywidualnych jak i przemysłowych.

piotr.szarfemberg@neostrada.pl: Nie jestem od początku ale wyglądają na złe wskaźniki rentowności które wynoszą poniżej 1%. Proszę o wyjaśnienie. Piotr

Przemysław Podgórski: Branża obrotu paliwami płynnymi charakteryzuje się stosunkowo niskimi wskaźnikami rentowności. Nam udało się znacznie podnieść rentowność w stosunku do roku poprzedniego.

gaz_inwestor: spółka ma zamiar przejąć przedsiębiorstwo zajmujące się hurtową sprzedażą paliw. Ma to istotnie zwiększyć sprzedaż oleju napędowego. Biorąc pod uwagę, że już w III kwartale olej napędowy stanowił ponad połowę sprzedaży oznacza to że główną działalnością spółki będzie teraz obrót olejem napędowym?

Przemysław Podgórski: W październiku br. sfinalizowaliśmy przejęcie ZCP związanego z obrotem paliwami o średniorocznych przychodach ze sprzedaży w latach 2012-13 na poziomie ok. 127 mln zł. Łączne przychody ze sprzedaży ON w ciągu 9 m-cy br. wyniosły 55%.

kaz77: Spółka sama zajmuje się produkcją i dostarczeniem produktu do odbiorcy końcowego. Dużo spółek na polskim rynku działa w takim schemacie?

Przemysław Podgórski: Wytwarzaniem gazu skroplonego – LNG i dostawą do odbiorcy końcowego w Polsce zajmują się poza nami tylko 2 firmy, w tym PGNiG. Pozostałe podmioty operujące na rynku gazu LNG nie wytwarzają go samodzielnie.

lg inwest: czy handlowaliście Państwo ze spółką BIO DIDI? czy obecna ich sytuacja ma jakikolwiek wpływ na sytuację GK Unimot?

Przemysław Podgórski: Wymieniona spółka nie była nigdy naszym kontrahentem.

giełdowy: pytanie odnośnie raportu, z czego wynika tak duży wzrost zapasów rdr?

Przemysław Podgórski: Wydłużenie rotacji zapasów związane jest w głównej mierze z wysokowolumenowymi dostawami ON.

Kołek: podstawową działalnością spółki jest obrót gazem LPG, jednak w III kwartale to olej napędowy stanowił ponad połowę sprzedaży. Jak się ma to do dalszej działalności spółki?

Przemysław Podgórski: Obecnie Spółka specjalizuje się handlu paliwami ciekłymi i gazowymi w takich obszarach jak: gaz LPG, gaz ziemny, olej napędowy i biopaliwa. Zauważalny wzrost przychodów w ostatnim kwartale związany jest właśnie z rozszerzeniem oferty produktowej.

nowak: nowe koncesje mogą utrudnić handel gazem LPG. Kiedy mają one wejść w życie? Jak koncesje wpłyną na działalność spółki?

Przemysław Podgórski: Nowe koncesje na obrót paliwami płynnymi z zagranicą w znaczącym stopniu powinny uporządkować kwestie szarej strefy. Jesteśmy przekonani że wyrówna to warunki konkurencyjności dla wszystkich podmiotów operujących na rynku.

Freak: jak ocenia Pan kondycję finansową Grupy? Jeszcze przed rokiem zadłużenie pokrywało około połowę majątku, teraz jest to już ponad 80%.

Przemysław Podgórski: Wzrost zewnętrznego finansowania związany jest z transakcyjną formą finansowania zakupów ON. Dzięki zabezpieczeniu cen produktów jak i ubezpieczeniu należności, ograniczamy do minimum ryzyko braku terminowego regulowania zobowiązań.

Moderator: Dziękujemy Państwu za udział w dzisiejszym czacie. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych czatach z przedstawicielami spółki UNIMOT S.A. Gdyby mieli Państwo dodatkowe pytania, prosimy o bezpośredni kontakt z Zespołem Relacji Inwestorskich UNIMOT S.A.

 

Zapis czatu jest także dostępny na stronie Stowarzyszenia Iwestorów Indywidualnych. 

Polecamy również

AVIA GO: rusza aplikacja mobilna sieci stacji paliw AVIA w Polsce

UNIMOT, multienergetyczna grupa kapitałowa zarządzająca siecią stacji AVIA w Polsce,...

2 lipca 2024

Zobacz więcej

Grupa UNIMOT sponsorem Dni Jasła 2024

W dniach 21-23 czerwca 2024 roku odbyły się Dni Jasła 2024. Wydarzenie, którego...

26 czerwca 2024

Zobacz więcej