Menu

Informacje o akcjach

Nazwa:UNIMOT
Kod ISIN:PLUNMOT00013
Ticker GPW:UNT
Ticker Reuters:UNTP.WA
Ticker Bloomberg:UNT PW
Rynek notowań:Główny rynek akcji (równoległy)
Indeksy:WIG, WIG-PALIWA, WIG140, sWIG80, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG.MS-PET, CEEplus, InvestorMS
Notowane serie:C, D, E, F, G, H, I, J, K w łącznej ilości: 7 497 818 szt. akcji