Menu

Rynek produktów asfaltowych

W 2020 r. mimo epidemii koronawirusa Covid-19, kontynuowany był Programu Budowy Dróg Krajowych rozpisany do 2023 r. z perspektywą do 2025 r. Zakłada on dokończenie i kontynuację budowy ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę obwodnic w ciągach dróg krajowych. W sektorze budownictwa drogowego konsumpcja produktów asfaltowych utrzymywała się na stabilnym poziomie.
Niestety na skutek przesunięcia środków finansowych w samorządach na pomoc lokalnym szpitalom, skutki epidemii koronawirusa Civid-19, miały bezpośredni wpływ na ograniczenia w finasowaniu remontów i budowy nowych odcinków dróg samorządowych takich jak drogi gminne, powiatowe, miejskie i wojewódzkie. W związku z wystąpieniem epidemii Covid-19, wiele firm wydłużyło swój okres postojowy. Od drugiej połowy czerwca 2020 r. nastąpiło pewne ożywienie
w branży drogowej. Rząd polski, ogłosił informacje na temat wspierania lokalnego budownictwa drogowego jako kluczowy sektor dla ożywiania gospodarki lecz w efekcie nie przełożyło się to na zwiększoną aktywność kluczowych klientów.
Tak jak w poprzednich latach producenci krajowi zapewnili dostawy produktów asfaltowych (zapotrzebowanie roczne na poziomie 1,1 – 1,2 mln ton) w ponad 80%. Pozostała część była importowana, głównie z Niemiec, Czech i Węgier.
Przerwa technologiczna w okresie kwiecień/maj 2020 r. wpłynęła na zakłócenie łańcucha zaopatrzeniowego z kluczowej dla segmentu lokalizacji jaką jest rafineria PCK w Schwedt w Niemczech. W ubiegłym roku pozytywnie przedstawiało się za to zaopatrzenie z Węgier, gdzie segment uzyskał większy dostęp do produktów asfaltowych niż w poprzednikach latach.

Branżowe organizacje i instytucje: