Menu

Rynek produktów asfaltowych

W 2021 roku można było zaobserwować systematyczne odbudowywanie się rynku robót drogowych po przestojach spowodowanych pandemią Covid-19 i wprowadzoną kwarantanną z początku 2020 r. Pandemia nie wstrzymała prac na budowach, ale w różny sposób wpłynęła na poszczególne segmenty rynku. Kluczową rolę dla rozwoju sektora nadal pełni realizacja dużych inwestycji publicznych i programów budowy infrastruktury drogowej.

Jedną z istotniejszych dla rynku decyzji jakie zostały podjęte w 2021 roku to ogłoszenie 9 sierpnia 2021 nowego rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), który jest kontynuacją poprzedniego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). W ramach w/w programu ma zostać dokończona sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Łącznie wszystkie planowane inwestycje drogowe mają dać Polsce ok. 8 tys. km nowych dróg w całym kraju. Na ten cel planowane jest przeznaczenie około 290 mld złotych. Uzupełnieniem w/w programu ma być program budowy 100 obwodnic, w ramach którego ma powstać kolejne 850 km dróg.

Polski sektor budowlany pozostaje rynkiem bardzo rozdrobnionym z wolno postępującą konsolidacją. W rezultacie pięć największych grup budowlanych – Budimex, Strabag, Porr, Erbud i Unibep – odpowiada za 8,2 proc. wartości całego rynku budowlanego oraz za 12,2 proc. przychodów firm budowlanych zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników.

Poza dynamicznie rosnącymi cenami materiałów budowlanych i deficytem rąk do pracy branża budowalna musi stanąć naprzeciw regulacjom związanych z aspektami ESG i nadchodzącymi zmianami regulacyjnymi. Jako że sektor budownictwa i nieruchomości odpowiada za znaczący udział w globalnej emisji gazów cieplarnianych, podmioty zostały zobowiązane do jej ograniczenia. Proces ten wymaga istotnej transformacji procesu budowlanego i konkretnych działań ograniczających emisyjność. Kluczowe mogą okazać się inwestycje w nowoczesne technologie, które zminimalizują ślad środowiskowy i zwiększą efektywność procesu budowlanego m.in. poprzez wykorzystanie właściwych materiałów oraz ich ponowny recykling, zmianę technologii i samego procesu budowy. Pod presją krajowych i europejskich przepisów, takich jak taksonomia UE oraz przyszła dyrektywa CSRD, podmioty odpowiadające za przygotowywanie projektów już uwzględniają powyższe kwestie w swoich specyfikacjach. Ich celem jest przekierunkowanie przepływów kapitałowych do tzw. „zielonych inwestycji”. Jednym z rosnących trendów jest budownictwo modułowe, do którego przekonuje się coraz więcej firm. Technologia ta pozwala nie tylko na skrócenie czasu, ale i działania zgodne z gospodarką cyrkularną, która sprzyja procesowi dekarbonizacji i zmniejszeniu generowanego śladu węglowego zarówno podczas wznoszenia budynków jak i ich użytkowania.

Podobnie jak w poprzednich latach, producenci krajowi zapewnili dostawy produktów asfaltowych w ponad 80%. Pozostała część była importowana, głównie z Niemiec, Czech i Węgier. Szacuje się, że w ubiegłym roku zapotrzebowanie na produkty asfaltowe było na poziomie 1,1/1,2 mln ton asfaltów. Produkcja produktów asfaltowych w większości lokalnych rafinerii przebiegała bez większych zakłóceń.

Portfolio głównych produkty asfaltowe nie uległo zmianie i są nimi: asfalty drogowe, asfalty modyfikowane polimerami PMB oraz asfalty przemysłowe.

Branżowe organizacje i instytucje: